Karpesalg

Naturstyrelsen – Sønderjylland sælger karper, både portionskarper og større karper til udsætning. Karpeyngel sælges ikke.

 

undefined 
Fangede portionskarper venter på transport ind til land (Foto Naturstyrelsen).

  • Der er ingen salg af karper i 2021!

Der tages forbehold for svigtende fangst, strenge vintre m.m. der kan have indflydelse på fangsterne.

Læs meget mere om karpedrift på Naturstyrelsen Sønderjylland

 


 

Husk, at hvis man ønsker at købe karper til udsætning, kræves der i de fleste tilfælde tilladelse.
Læs mere om regler for udsætning af fisk på DTUs hjemmeside  Fiskepleje.dk
Tilladelsen skal vises ved købet.
Du kan læse hele vejledningen om udsætning her:
Vejledning om regler for udsætning af fisk, krebs og bløddyr i de ferske vande (pdf 430kb)

 

Henvendelse vedr. salg af karper:
"Fiskemester" Preben Vagn Knudsen
tlf.: 24 24 90 67
Obfuscated Email