Tømmer og stolper

Øvrige træprodukter


Stolper - lærk
midtdiameter op til 10 cm       10 kr. pr. meter
midtdiameter 11-15 cm          15 kr. pr. meter
midtdiameter 16-20 cm          30 kr. pr. meter
midtdiameter 21-25 cm          50 kr. pr. meter

Haveflis 150 kr./rm

Pyntegrønt der opsamles på jorden til videre salg 4,50 kr. /kg.

Diverse
Ved salg af øvrige ikke prisfastsatte specialeffekter, sker prisfastsættelsen efter forbrugt arbejdstid.

Procedure for detailsalg