Helnæs

Lokal folder over Helnæs

Kører du ad den smalle vejdæmning ud til Helnæs, møder du et imponerende landskab.

Først ligger Bobakkerne som en kæmpe vold, der om sommeren er klædt i et farverigt blomsterdække. De afgræssede arealer ejer staten, og de er åbne for vandreture.

Længere mod syd ligger det vældige engområde Maden, vest for Helnæs by. Næsten 300 ha enge, strandenge og overdrev ligger bag strandvoldene ud mod Lillebælt.

Nord for Helnæs kommer du forbi Feddet, der også forvaltes af Naturstyrelsen. Her er en god badestrand.Udgivet af Naturstyrelsen 2009. Senest revideret 2021. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder