Røjle Klint og Kasmose Skov

Folder om Røjle Klint og Kasmose Skov på Fyn

Kysten er speciel. Jorden skrider, falder og løber fra alle vinkler. Træer hænger med kronen nedad eller har rødderne strittende ud i intetheden øverst på klinten. Geologien i Røjle Klint er særegen i Danmark. Derfor blev klinten fredet allerede i 1939. Fredningen sikrer blandt andet, at det er muligt at følge den naturlige udvikling af sammenstødet mellem hav og klint. Staten har som ejer af Kasmose Skov valgt at lade skoven stå urørt siden 1993. Det betyder, at træerne får lov at vokse op, ældes og dø uden menneskets indgriben. Den urørte skov indeholder en større mangfoldighed af dyr og planter end den dyrkede skov.Udgivet af Naturstyrelsen i samarbejde med det tidligere Fyns Amt i 1999. Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation