Hjertestien i Præstevang

Folder om Hjertestien i Præstevang ved Hillerød

Forside af folderen om Hjertestien ved Præstevang Skoven er på godt 100 hektar og ligger lige syd for Hillerød ved Teglgårdssøen. I 1573 skænkede Frederik II sin slots- og sognepræst gården Fjelkinstrup til tjenestebolig. De tilhørende jorder blev herefter kaldt Præstevang. I dag er det en lystsskov, som anvendes meget af Hillerøds borgere. Skoven er en såkaldt hundeskov, hvor det er tilladt at lade hunden løbe uden snor. Altså med hensyntagen til andre besøgende i skoven. Skoven ligger i et kuperet terræn og har mange naturværdier. Løvtræerne dominerer, men der findes også små holme med forskellige arter af nåletræ. Derudover er der en frodig underskov, hvor der bl.a. om efteråret kan samles bær og svampe.

 

Udgivet af Hjerteforeningen i samarbejde med Naturstyrelsen i 2007. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder