Året rundt i Kirkendrup Skov

Forår

Markmusene får deres første kuld unger i marts. Ungerne fødes i en rede lige under jordoverfladen. I ynglesæsonen kan markmusen nå at få op til syv kuld med 4-5 unger i hvert.

I løbet af foråret danner råbukkene territorier, som de markerer ved at feje eller gnide deres opsats – gevir – mod små træer. Dér hvor bukken har fejet, er barken flået af i lange strimler.

Tårnfalkene i kasserne på højspændingsmasterne får unger i april-maj. Du kan se de små rovfugle stå næsten stille i luften, når de er på jagt efter mus.

Kirsebærtræerne springer ud i maj. På næringsrig jord i løvskoven blomstrer alm. guldstjerne. Nogle år kommer de gule blomster frem allerede i marts. Syrenernes lyslilla blomster spreder deres bedøvende duft fra skovbrynene i maj.

Sommer

Pungmejsen i Næsby Mose får unger i maj-juni. Måske kan du få øje på dens rede, som er flettet af frøuld, plantefibre og dyrehår og hængt op i den yderste ende af en tynd gren. Også nattergalen har fået unger, men de er ikke født med at kunne synge. De unge nattergale skal først lære det ved at efterligne de voksne.

Sidst i juli eller først i august forvandler haletudserne sig til små frøer og tudser og forlader områdets vandhuller.

Efterår

Råbukken kaster sin opsats, eller gevir, i oktober-november, og en ny opsats begynder at vokse ud. Nattergalen og vandriksen forlader Næsby Mose og Broby Sø for at rejse sydpå.

Nødderne på hasselbuskene i skovbrynene modner i september. De friske, lysegrønne nødder smager helt anderledes end de tørrede kerner.

Vinter

I december samler rådyrene sig i familier, kaldet spring, og gemmer sig i tætte områder af skoven. Er det olden-år med mange frø, er der også mange mus. Flokke af sjaggere æder bær fra træer og buske i skovbrynene.

I januar-februar kan man sent om aftenen høre rævens skingre parringskald. Man siger, at rævene ”roller”. Hannen og hunnen kalder på hinanden, og man har fundet ud af, at hvert kald er unikt, så rævene kan genkende hinanden på lang afstand. I februar-marts fødes et kuld på 4-7 hvalpe.

Det første hold harekillinger kommer til verden allerede i slutningen af februar.