Året rundt i Søby Brunkulslejer

Forår 

Tranerne på træk kommer til Søby Brunkulslejer.

Sommer 

I aften- og morgentimerne ses kron- og dåvildt på åbne områder og marker i og omkring brunkulslejerne.

Efterår 

Der er flere hundrede krondyr, så man kan alle steder i lejerne høre hjortenes brøl i brunsttiden i september og begyndelsen af oktober.

Tidligt på efteråret er der i perioder en del rørhatte og andre svampe.

Vinter 

Havørnen er set om vinteren. Er der ikke for meget frost, kan der ses ænder i mange af søerne.