Året rundt på Bulbjerg

Forår

På dage med østenvind sidst på måneden kan du nyde synet af trækkende rovfugle.

Det er blandt andet spurvehøg, tårnfalk, musvåge, fjeldvåge, hvepsevåge – og af og til også havørn og kongeørn.
Når du det ikke i marts, har du chancen også i april.

Læs mere om fuglene på dof.dk

I de senere år har den nordatlantiske fugl mallemukken haft held med at yngle på Bulbjerg. Det er nu – i april – at fuglene opsøger klinten.
Er du på fisketur ved Bulbjerg, er det også nu, du kan være heldig at få både havørred og tunge med hjem. Begge velsmagende fisk kan tages nu og resten af foråret. Havørreden helt ind i juli med.

Se mere på lystfiskeri.dk

Riderne er ankommet i maj og de bygger reder på de små afsatser i Bulbjerg klinten, hvor de snart lægger deres to-tre æg. Han og hun er sammen om at ruge de næste 25-32 dage. Omtrent seks uger gamle er ungerne flyvefærdige.
Hvis du har mulighed for at blive på Bulbjerg til skumringstid, er det her i forsommeren, at du kan være heldig at møde natravnen med den mærkelige snurrende stemme.

Sommer

Strand-limurt med de klæbrige stængler får nu de første sartrosa eller hvide blomster.
I løbet af juni, juli og august vil et væld af blomster tiltrække sig opmærksomhed.
Fra begyndelsen af juni og resten af sommeren vil du have mulighed for at fange en laks med hjem til grillen. Markfirbenet (hannerne) har nu siden april været i smuk lysegrøn yngledragt.

Det er nu, du kan se de flyvefærdige unge rider. Seks uger gamle tager de mod til sig og svæver ud af reden over Jammerbugten – ud i verden.
Når du har kigget opad længe nok, kan du vende blikket mod jorden og nyde den sjældne klitøjentrøst, der blomstrer nu og ind i august.

Blodrød storkenæb blomstrer meget synligt med flere nuancer af violette blomster i juli og august.
Den er egentlig slet ikke blodrød – den lave plante har lysegrønne stængler og to-farvede blade, mørkegrønne på oversiden og grågrønne på undersiden. Om efteråret kan de blive smukt orange.

Efterår

September er sidste chance for at se hugormen for i år.
Den går i dvale i løbet af årets første efterårsmåned og dukker først op igen om mange måneder.
Er du mere til glatte rødspætter end til glatte slanger, kan du nu – og det meste af året i øvrigt – fange rødspætter her ved Bulbjerg.

Se mere på lystfiskeri.dk

Er du på Bulbjerg en dag mellem august og oktober, kan du måske se havfugle som suler, skråper og stormsvaler, der blæser tæt ind mod land.

Man må ikke snyde sig selv for en efterårsstorm ved Bulbjerg. Det piber og suser om ørerne og bider i kinderne, så man mærker, at man lever.

Vinter

Ederfulgen, der er landets mest almindelige dykand, overvintrer i Danmark.
Når flokke indimellem samles på vandet, er synet særligt broget.
De gamle hanner er spraglede, de unge hanner mere ensartede, og hunnerne er brune. Her ligger så alle og dykker efter muslinger, snegle, krabber og fisk.

Læs om Ederfuglen i Artsleksikonet

Man kalder det nytårstorsk, men lystfiskere fortæller, at det faktisk er fra januar til marts, at torsken lettest bider på krogen ved Bulbjerg. Efter en vinterstorm er her gode muligheder for at finde rav. Man kan også se diverse skaller fra havet skyllet op.

Se mere på lystfiskeri.dk

Hele året kan man være heldig at se krondyr og rådyr både i klitplantagerne og de åbne områder omkring dem. De bedste chancer har man i skumringen. Og når naturen er i hvid vinterdragt, er billedet ikke bare storslået, det er også nemmere at få øje på dyrene.