Offentligt møde: Det nye skovlandskab i Rugballegård Skov

Rugballegård Skov vokser til næsten dobbelt størrelse. I den anledning blev der afholdt et offentligt møde, tirsdag d. 6. oktober, hvor Naturstyrelsen og Horsens Kommune præsenterede et forslag til udformningen af det nye skovlandskab.

Præsentation af planerne og referat fra mødet

Se referatet fra mødet

Se præsentationen af ideerne til skovlandskabets udforming på de nye     arealer

Se 3D-model af projektet (skal åbnes i Chrome)

Invitation til offentligt møde

I foråret 2021 udvides Rugballegård Skov fra 100 til 170 hektar mellem Ny Hattingvej og Åbjergskoven. Udvidelsen sker i et samarbejde mellem Horsens Kommune, Horsens Vand A/S og Naturstyrelsen.

Med sin beliggenhed op ad Åbjergskoven og Bygholm Sø kommer Rugballegård Skov til at udgøre en vigtig del af et større, sammenhængende og meget varieret skov- og naturområde. Det skaber nye rammer for både natur og friluftsliv, lige ved Horsens bygrænse.

Se luftfoto med de nye skovarealer HER

Vi er klar til at præsentere et gennemarbejdet forslag til udformningen af det nye skovlandskab. Vi vil gerne høre naboer og kommende brugeres bemærkninger, ønsker og forslag, så vi kan tage dem med ombord i den videre planlægning.

Kom og hør om planerne og vær med til at præge det nye bynære skovlandskab.

Program

  • Velkomst ved Naturstyrelsen og Horsens Kommune

  • Præsentation af de nye arealer til skovrejsning og deres landskabelige, naturmæssige og rekreative sammenhænge

  • Gennemgang af planerne for udformning af det nye skovlandskab

  • Spørgsmål, synspunkter, ønsker og forslag

  • Tak for i dag, og en beskrivelse af den fremadrettede inddragelsesproces i forhold til friluftsliv

Tid og sted: 6. oktober 2020 kl. 16:30 – 18:30 i Horsens Firma & Familieidræts lokale på Hattingvej 14, 8700 Horsens.

Tilmelding: Man bedes tilmelde sig til lomve@nst.dk

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet af hensyn til begrænsninger i størrelsen af offentlige forsamlinger.

Yderligere oplysninger: Specialkonsulent Anders Busse Nielsen, tlf. 51 33 06 92 eller anbni@nst.dk