Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Søhøjlandet

Naturstyrelsen Søhøjlandet forvalter statens skove og naturarealer i Søhøjlandet  - både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver angående vildtskader og behandler dispensationer angående vildtforvaltning.

Vi arbejder også med overvågning af beskyttede naturtyper, og sjældne og beskytte planter og dyr.

Enheden er også involveret i en lang række grønne projekter til gavn for det lokale friluftsliv, ligesom vi er repræsenteret i de lokale Grønne Råd.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


   

  Kontakt Naturstyrelsen Søhøjlandet

  E-mail: 

  Tlf. 72 54 39 51

   

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Søhøjlandet
  Vejlbo
  Vejlsøvej 12
  8600 Silkeborg

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399511
  EAN: 5798000860322

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Søren Hald

  Skovrider
  Ledelse, arealdrift, naturpleje, skovdrift.

  Lars Bruun Hansen

  Vildtkonsulent
  Jagtprøver, Jagtlovgivning, Biotopplaner, Regulering af skadevoldende vildt

  Jan Kjærgaard

  Naturvejleder
  Naturvejledning, fortidsminder

  Anders Søsted Skovfoged

  Skovfoged
  Nåletræsansvarlig, arealansvarlig for Vesterskoven, Kobskov Vest, Lysbro Skov og Samsø

  Anne Gro Thomsen

  Biolog/projektmedarbejder
  Vådområdeprojekter, lavbundsprojekter og LIFE projekter

  Ida Olsen Marquardtsen

  Skov- og landskabsingeniør

  Leif S. Andersen

  Skovløber
  webbooking, udleje af bådpladser

  Lene Tiedemann

  Sekretær
  Bogholderi, udlejning af Lystrupminde Naturskole.

  Gorm Andersen

  Skovløber
  Tillidsmand 3F

  Jette Nielsen

  Håndværker, vicevært

  Per Kristensen

  Driftsleder/ingeniør
  Arealansvarlig for Vestbirk Vandkraftværk og ”Den genfundne Bro”

  Knud Erik Hesselbjerg

  Forstfuldmægtig
  Stedfortræder, partnerskaber, Kommunale Grønne Råd

  Christian Lyllof Qvortrup

  Skovfoged
  Personaleskovfoged, arealansvarlig for Nordskoven, Bjørnholt, Trækstien

  Malene Qvistgaard

  Forstfuldmægtig
  Ejendomsadministration, budget og regnskab,

  Ole Juul Andersen

  Distriktsfuldmægtig
  Statslig Skovrejsning, bygningsadministration

  Thorbjørn Nørgård

  Skovfoged
  Løvtræsansvarlig, specialtræ, friluftsliv, arealansvarlig for Sønderskoven, Østerskoven, Thorsø Bakker og Himmelbjerget

  Bjarne Bjerregaard

  Skovløber

  Jørgen Kunø Knudsen

  Håndværker

  Henning Nielsen

  Skovløber
  Pyntegrønt

  Steen Johansen

  Skovløber

  Mikkel Bruhn

  Skovløber

  Sten Løv Andersen

  Skovarbejder

  Martin B. Henriksen

  Skovløber

  Flemming Overgaard

  Skovløber

  Robin Johanneson

  SKLF-elev

  Johanne Dalgaard

  SLING-elev

  Asbjørn Bech

  Driftsvagt
  Vestbirk Vandkraftværk

  Mette Lynegaard Klenum (p.t.: På barsel)

  Skov- og Landsskabsingeniør
  Naturpleje, græsningsaftaler, forpagtninger

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.