Naturstyrelsen
Storstrøm

Naturstyrelsen Storstrøm forvalter statens skove og naturarealer på Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

 

Der er altid en tur

Tjek ture hos Geocenter Møns Klint
Tjek ture på Nakskov Fjord med Postbåden

Det kan du lave i naturen


 

Kontakt Naturstyrelsen Storstrøm

På e-mail: Obfuscated Email 

På telefon: 54 43 90 13

Naturstyrelsen har åben:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Storstrøm
Hannenovvej 22
4800 Nykøbing F.

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399902
EAN: 5798000860216

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Jane Skov Lind

Skovrider
Naturstyrelsen Storstrøm

Helge Raakjær Frost

Forstfuldmægtig
Souschef, bygningsadministrator, økonomiansvarlig

Mette Skat Buhr

Personaleskovfoged, driftsskovfoged

Lars Richter Nielsen

Vildtkonsulent
Jagtprøver, reguleringstilladelser, vildtreservater, Jagt
Jesper Pedersen

Jesper Pedersen

Vildtkonsulent
Jagtprøver, reguleringstilladelser, vildtreservater, jagt

Jytte M. Rasmussen

Kontorfuldmægtig
Storstrøm

Torben Hviid

Biolog
LIFE-projekter, naturværdier på egne arealer, fortidsminder

Jørgen Sandby Nielsen

Specialkonsulent
Projektleder for naturgenopretnings- og biodiversitetsprojekter
Jens Ljungmann Pedsersen

Jens Ljungmann Pedersen

Fuldmægtig
Naturpleje, forpagtninger, dyrehold og naturprojekter

Elly Emilie Andersen

Projektleder
Projektleder for Naturnationalpark Ulvshale Skov, friluftsprojekter, partnerskaber formidling

Tania Lundberg Lykkegaard

Naturskoleleder
Avnø Naturskole

Marie Roland

Naturvejleder
Formidling, aktiviteter, borgerhenvendelser og webbooking. Tilsyn og drift af arealer på Falster
Else Lerstrup Pedersen

Else Lerstrup Pedersen

Biolog
Partnerskaber, friluftsliv, naturbeskyttelse
Foto kommer

Andreas Ogstrup Nielsen

Friluftsmedarbejder
Friluftsprojekter, friluftsliv i skovrejsningsprojekter

Mads Borre

Skovløber
Tilsyn og drift af arealer på Lolland og Falster, tilsyn, vildtreservater

Helle Stuhr

Skovløber
Tilsyn og drift af Storstrøms arealer på Møn

Martin Bøgelund Petersen

Skovløber
Tilsyn og drift af Storstrøms arealer på Sjælland

Troels Olsen

Skovarbejder
Tilsyn og drift af Storstrøms arealer på Sjælland

Brian Truelsegaard

Serviceassistent
Tilsyn og drift, Lodshuset og Albuen

Johnny Guldhammer

Fårehyrde
Tilsyn Halskov Vænge

Kasper Tollestrup Jensen

Skovløber
Tilsyn og drift af Storstrøms Arealer på Møn
Foto kommer

Anders Møller Lassen

Skov- og naturteknikerelev
Storstrøm

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne