Naturstyrelsen
Thy

Naturstyrelsen Thy forvalter statens skove og naturarealer i Thy, Hanherred og på Mors – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver om jagt- og vildtforvaltning. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


   

  Kontakt Naturstyrelsen Thy

  På e-mail: 

  På telefon: 72 54 39 65

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00

  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Thy
  Søholt
  Søholtvej 6, Vester Vandet
  7700 Thisted

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399570
  EAN: 5798000860551

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Ditte Svendsen

  Skovrider
  Naturforvaltning

  Claus Rasmussen

  Specialkonsulent
  Økonomi, bortforpagtninger, lejekontrakter, det Nationale testcenter for fremtidens vindmøller samt arealansvar for Østerild, Hjardemål, Korsø og Madsbøl Klitplantager m.fl.

  Tommy Hansen

  Vildtkonsulent
  Jagt og Vildtforvaltning, arealansvarlig for Hanstholmvildtreservat og Tved plantage mfl.

  Morten Brown Stummann

  Forstfuldmægtig
  Partnerskaber, koordinerende naturvejleder, frivilligekoordinator, presseansvarlig

  Charlotte Røge Frost

  Sekretær
  Bogholderi, borgerbetjening

  Cornelia Maj Christensen

  Biolog
  Naturmedarbejder

  Per Kynde

  Skovfoged/Personaleleder
  Arealansvar Agger Tange, Lodbjerg-, Rønhede- og Hvidbjerg Plantager, Personaleledelse Thy Vest, Maskiner og redskaber

  Maibritt Brix Christensen

  Sekretær
  Bogholderi, borgerbetjening, jagtudleje, jagtprøve, It- og telefoniansvarlig

  Per Hyttel

  Skovfoged

  Henrik Schjødt Kristensen

  Skovfoged
  Klitplantør, naturpleje, invasive arter

  Thomas Wessel Fyhn

  Skovfoged
  Faciliteter

  Jacob Alstrup Aalborg

  Skovfoged
  Skovning, kultur, udbud og indkøb

  Christian Bo Berg Mikkelsen

  Skov- og landskabsingeniør praktikant

  Paul Anisimow

  Skovløber
  Skovløber i Kollerup Plantage, traktorfører

  Klaus David Jensen

  Skovløber
  Skovløber i Svinkløv Plantage, naturvejleder

  Jan Bagger Christensen

  Skovløber
  Skovløber i Lild Plantage, naturvejleder

  Jens Jørgen Sørensen

  Skovarbejder

  Ebbe Frost

  Skovarbejder
  Traktorfører

  Tonny Toftdal

  Skovløber
  Skovløber i Rønhede Plantage, naturvejleder

  Axel Stobberup

  Skovløber
  Skovløber i Stenbjerg Plantage

  Henrik Kjær Bak

  Skovløber
  Skovløber i Tved Plantage, naturvejleder

  Finn Christensen

  Skovarbejder
  Traktorfører

  Heine Nielsen

  Skovarbejder

  Finn Kobberø

  Skovarbejder
  Traktorfører

  Ole Søndergaard

  Skovløber
  Skovløver i Hvidbjerg Plantage, Naturvejleder

  Kaj Svendsen Pedersen

  Skovarbejder
  Traktorfører

  Kent Nielsen

  Skovarbejder

  Svend Erik G. Thomsen

  Skovarbejder

  Karsten Petersen

  Skovarbejder

  Preben Røge

  Skovarbejder

  Jens Jakobsen Jensen

  Skovarbejder

  Ole Valente

  Skovarbejder

  Laura Sprogø Brinkmann

  Skov- og naturtekniker elev

  Freja Nordmark Eriksen

  Skov- og naturtekniker elev

  Listen viser medarbejdere på enheden. Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 72 54 39 65.

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

  Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne