Naturstyrelsen
Trekantsområdet

Naturstyrelsen i Trekantsområdet forvalter statens skove og naturarealer i Trekantsområdet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Vi er desuden projektleder for lokalt forankrede natur- og miljø- og friluftsprojekter. Endelig har vi ansvar for de tre naturskoler Søballegård, Koutrupgård og Tønballe samt en række satellitter.

Kalender

  Se alle...

  Det kan du lave i naturen

  Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
  Læs mere om cookies

  Kontakt Naturstyrelsen Trekantsområdet

  På e-mail: 

  På telefon: 72 54 35 85

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00

  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Trekantsområdet
  Gjøddinggård, Førstballevej 2
  7183 Randbøl

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399783
  EAN: 5798000860650

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Inken Breum Larsen

  Skovrider
  Trekantsområdet

  Nikolaj Glud Heiredal

  Forstfuldmægtig

  Gert Hougaard Rasmussen

  Chefkonsulent, kulturhistoriker og naturvejleder
  Friluftsliv og fortidsminder

  Simon Bo Sørensen

  Skovfoged/Projektleder
  Lavbunds- og vådbundsprojekter, havpattedyr, jagt og jagtleje

  Conny Balsgård Thomsen

  Kontorassistent
  Journalmedarbejder, faktura, Webbooking

  Kim Klitsgaard

  Skovfoged
  Personaleleder, bygninger

  Else Marie Broch

  Overassistent
  Kontering, debitorer, abonnementer, ejendomsskatter

  Jørgen Møller Nissen

  Skovfoged
  Naturnær skovdrift

  Rasmus Christiansen

  Skovfoged
  Naturforvaltning, friluftsfaciliteter

  Marc Hammer Holck

  Biolog
  Naturforvaltning og projekter

  Leif Hummelgaard

  Skovløber

  Michael Carlsen

  Skovløber

  Mads Edvardsen

  Naturvejleder og skovløber
  Billede af Rikke fra Trekantsområdet.

  Rikke Dypping Jensen

  Naturvejleder og Skovløber

  Peter Bülow Hansen

  Skovløber
  Mårhundebekæmpelse

  Henrik Lundsberg

  Skovløber

  Jan Hansen

  Skovløber
  Holger Hansen

  Holger Hansen

  Skovløber og naturvejleder
  Niels Bang Petersen

  Niels Bang Petersen

  Skov- og landskabsingeniørpraktikant
  Morten Vind Smedegaard

  Morten Vind Smedegaard

  Skov- og landskabsingeniørpraktikant

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

  Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne