Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Vadehavet

Naturstyrelsen i Vadehavet forvalter statens skove og naturarealer i området omkring Vadehavet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi behandler ansøgninger om regulering af skadevoldende vildt jf. vildtskadebekendtgørelsen, samt afholder jagt- og bueprøver m.m.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


   

  Kontakt Naturstyrelsen Vadehavet

  På e-mail: 

  På telefon: 72 54 33 31

   

  Åbningstider

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00

  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Vadehavet
  Skovridervej 3, Arnum
  6510 Gram

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399678
  EAN: 5798000860667

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Bent Rasmussen

  Skovrider
  Arealdrift, friluftsliv, naturforvaltningsprojekter, jagt- og vildtforvaltning

  Thomas Iversen

  Vildtkonsulent
  Naturstyrelsen Vadehavet

  Jens Hjerrild Hansen

  Skovfoged
  Naturpleje, forpagtningsaftaler og vildtreservater

  Martin Brink

  Landskabsforvalter
  Forvaltning, lavbundsprojekter og biodiversitet

  Anders Hauge Rahbek

  Skovfoged
  Formidling, friluftsliv, faciliteter og webbooking

  Rune Ventzel Hansen

  Forstfuldmægtig
  Økonomi, ejendomme og projekter

  Christian Brix Søndergaard

  Skovfoged
  Personaleskovfoged, skovdrift og certificering

  Merlin Hans

  Skovfoged
  Skovdrift

  Asger Thode Kristensen

  Naturforvalter
  Naturforvaltning og lavbundsprojekter

  Ditte Riis Hansen

  Enhedssekretær
  Administration, økonomi og IT

  Poul Erik Lange

  Skovløber i Draved Skov
  Naturvejledning

  Per Petersen

  Skovløber i Kirkeby Plantage

  Steen Pedersen

  Skovarbejder
  Naturvejledning

  Jan Schmidt

  Skovarbejder

  Henning Ravn

  Skovarbejder

  John Nicolajsen

  Skovarbejder

  Skovarbejdere kontaktes via lokalenheden på tlf. +45 72 54 33 31

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.