Naturstyrelsen
Vadehavet

Naturstyrelsen i Vadehavet forvalter statens skove og naturarealer i
området omkring Vadehavet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.
Vi behandler ansøgninger om regulering af skadevoldende vildt jf. vildtskadebekendtgørelsen, samt afholder jagt- og bueprøver m.m.
Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...

  Det kan du lave i naturen

  Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
  Læs mere om cookies

   

  Kontakt Naturstyrelsen Vadehavet

  E-mail: 
  Telefon: +45 72 54 33 31
   

  Åbningstider

  Mandag-torsdag: 08.30-16.00
  Fredag: 08.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Vadehavet
  Skovridervej 3, Arnum
  6510 Gram

  Find vej (Google maps)

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399678
  EAN: 5798000860667

   

  Lokale medarbejdere

  Bent Rasmussen

  Skovrider
  Arealdrift, friluftsliv, naturforvaltningsprojekter, jagt- og vildtforvaltning

  Christian Brix Søndergaard

  Skovfoged
  Personaleskovfoged, skovdrift og certificering

  Thomas Iversen

  Vildtkonsulent
  Naturstyrelsen Vadehavet

  Jens Hjerrild Hansen

  Skovfoged
  Naturpleje, forpagtningsaftaler og vildtreservater

  Martin Brink

  Landskabsforvalter
  Naturforvaltning, lavbundsprojekter, biodiversitet og vildsvinehegn

  Anders Hauge Rahbek

  Skovfoged
  Formidling, friluftsliv, faciliteter, webbooking og vildsvinehegn

  Ditte Riis Hansen

  Enhedssekretær
  Administration, økonomi og IT

  Rune Ventzel Hansen

  Forstfuldmægtig
  Økonomi, ejendomme og projekter

  Merlin Hans

  Skovfoged
  Skovdrift og vildsvinehegn

  Asger Thode Kristensen

  Naturforvalter
  Naturforvaltning og lavbundsprojekter

  Poul Erik Lange

  Skovløber i Draved Skov
  Naturvejledning

  Per Petersen

  Skovløber i Kirkeby Plantage

  Steen Pedersen

  Skovarbejder
  Naturvejledning

  Jan Schmidt

  Skovarbejder

  Henning Ravn

  Skovarbejder

  John Nicolajsen

  Skovarbejder
  Skovarbejdere kontaktes via lokalenheden på tlf. 72 54 33 31

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

  Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne