Naturstyrelsen
Vendsyssel

Naturstyrelsen i Vendsyssel forvalter statens skove og naturarealer i Vendsyssel – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning. Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt. 

Enheden administrerer noget af landets mest storslåede natur i Vendsyssel samt på Læsø og Hirsholmene i Kattegat. Skovene er hovedsageligt nåleskovsplantager, anlagt for at dæmpe sandflugten i forrige århundrede, men også både gamle og yngre løvskove kan man finde her.

Det kan du lave i naturen

 

Kontakt Naturstyrelsen Vendsyssel

E-mail: Obfuscated Email

Tlf. 72 54 36 53

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00

Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Vendsyssel
Sct. Laurentii Vej 148
9990 Skagen

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399546
EAN: 5798000860537

Find vej (Google maps)

 

Lokale medarbejdere

Jesper A. Blom Hansen

Skovrider
Chef for enheden

Tina Ellis Pedersen

Sekretær
Borgerhenvendelser og webbooking. Regnskab.

Stella Egholm

Kontorfunktionær
Bogholderi og administration

Bjarke Huus Jensen

Biolog
Naturpleje, monitering og biodiversitet. Bortforpagtning af græsningsarealer. LIFE-projekter.

Søren Møller Pedersen

Skovfoged
Personaleledelse. Maskindrift. Naturpleje. Kreaturhold på Læsø.

Mogens Sonne Hansen

Skovfoged og vildtkonsulent
Skovdrift. Jagt og vildtforvaltning. Slotved Dyrehave.

Helene Overby

Skovfoged
Friluftsliv og faciliteter. Skovrejsning. Hirsholmene.

Helle Kold Jespersen

Projektleder
Bygninger. Sommerhusgrunde. LIFE projekter

Kristian Trier Nipper

Naturmedarbejder
Store Vildmose. Skovrejsning. Vandløb og grøfter. Fortidsminder. GIS.
Mads Wilche Skamris

Mads Wilche Skamris

Naturmedarbejder
Naturpleje

Lene Kappelborg

Centerleder
Det Grå Fyr

Helle Lyngbak

Projektleder
Naturnationalpark Tranum

Vibeke Lei Stoustrup

Projektleder Naturnationalpark Læsø

Bjarne Jørgensen

Skovløber
Ålbæk Plantage. Regnskaber

Marie Jæger

Praktikant, Skov- og Landsskabsingeniør

Michael Olesen

Skovarbejder/traktorfører
Skagen Plantage, Råbjerg Mose og Hirsholmene

Lars Pedersen

Skovløber
Bunken Plantage, Råbjerg Plantage og Råbjerg Mile

Tina Dinesen

Skovløber
Uggerby Plantage

Thomas Nielsen

Skovarbejder/traktorfører
Tversted Plantage, Tversted Rimmer og Skovrejsning ved Hjørring

Jørgen Jensen

Skovløber
Tornby Plantage, Lilleheden Plantage, Kærsgård Strand, Rubjerg Plantage og Kajholm

Niels Jørgen Pedersen

Skovløber
Slotved Dyrehave

Jan Hartmann Hansen

Kreaturpasser
Store Vildmose

Brian Overbeck Hansen

Traktorfører
Store Vildmose

Flemming Henriksen

Skovløber
Blokhus Plantage. Hune Plantage. Nybæk Plantage og Lille Norge

Rasmus Frost Kristensen

Skovløber
Tranum Plantage

Martin Kristensen

Skovarbejder
Blokhus Plantage, Tranum Plantage, Sti 100, Grishøjgårds Krat, Lunken og Slettingen

Mads Brændgaard Blarke

Skovløber
Arealer og kreaturhold på Læsø

Kristian Rafn

Skovarbejder
Arealer og kreaturhold på Læsø

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne