Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Vestjylland

Naturstyrelsen i Vestjylland forvalter statens skove og naturarealer i Vestjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter, og dæmper problematisk sandflugt på strækningen fra Thyborøn til Sidselbjerg Strand ved Houvig.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi er projektleder for forvaltningsplanen for mink.

Enheden er desuden projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


   

  Kontakt Naturstyrelsen Vestjylland

  På e-mail:  

  På telefon: 72 54 36 64

   

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Vestjylland
  Sønderby
  Gl. Landevej 35
  Fabjerg
  7620 Lemvig

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399449
  EAN: 5798000860605


  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Thomas Borup Svendsen

  Skovrider

  Jens Henrik Jakobsen

  Vildtkonsulent

  Peter Gammelmark Thing

  Naturskoleleder, naturvejleder
  Booking af naturvejledning og Naturskolen

  Henning Fjord Aaser

  Biolog

  Janni Egestad Kristiansen

  Landskabsforvalter

  Uffe Strandby

  Forstfuldmægtig

  Niels Pedersen

  Skovfoged

  Christian Steen Hollesen

  Skovfoged
  Friluftsfaciliteter, fortidsminder, brugerråd, naturpleje, biproduktion.

  Paul Schmidt Andersen

  Personaleleder

  Kirsten Rud Jensen

  Sekretær

  Brian Kjølhede Jensen

  Skovarbejder, naturvejleder

  Karsten Lund Jensen

  Skovarbejder, naturvejleder

  Bjarne Friis Christiansen

  Håndværker

  Claes Bo Fiskbæk

  Håndværker

  Erling Trankjær

  Skovarbejder

  Gert Jensen

  Skovarbejder

  Jakob Rolighed

  Skovarbejder

  Jan Byskov Kristensen

  Skovarbejder

  Jens Erik Bro

  Skovarbejder

  Jørgen Rabjerg

  Skovarbejder

  Kjeld Agerfeld Graversen

  Skovarbejder

  Niels Dragsdal Nielsen

  Skovarbejder

  Peter Kubstrup

  Skovarbejder

  Tage Jensen

  Skovarbejder

  Torkild Jensen

  Skovarbejder

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.