Naturstyrelsen
Vestjylland

Naturstyrelsen i Vestjylland forvalter statens skove og naturarealer i Vestjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter, og dæmper problematisk sandflugt på strækningen fra Thyborøn til Sidselbjerg Strand ved Houvig.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi er projektleder for forvaltningsplanen for mink.

Enheden er desuden projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...

  Det kan du lave i naturen

  Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
  Læs mere om cookies

   

  Kontakt Naturstyrelsen Vestjylland

  På e-mail: 

  På telefon: 72 54 36 64

   

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Vestjylland
  Sønderby
  Gl. Landevej 35
  Fabjerg
  7620 Lemvig

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399449
  EAN: 5798000860605


  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Poul Ravnsbæk

  Skovrider
  Chef for Naturforvaltningsenheden

  Jens Henrik Jakobsen

  Vildtkonsulent

  Henning Fjord Aaser

  Biolog

  Tina C. M. Pedersen

  Biolog

  Jens Peter Clausen

  Skovfoged
  Skovdrift, hugst og flisning

  Janni Egestad Kristiansen

  Landskabsforvalter

  Christian Steen Hollesen

  Skovfoged
  Friluftsfaciliteter, fortidsminder, brugerråd, naturpleje, biproduktion.

  Elsebeth Houe

  Naturcenterleder
  Naturcenterdrift, naturvejledning

  Gitte Eriksen

  Naturcenterleder
  Naturcenterdrift, naturvejledning

  Paul Schmidt Andersen

  Personaleleder

  Kirsten Rud Jensen

  Sekretær

  Brian Kjølhede Jensen

  Skovløber, naturvejleder
  Tjenestebolig i Husby Klitplantage

  Karsten Lund Jensen

  Skovløber, naturvejleder
  Tjenestebolig i Klosterheden

  Bjarne Friis Christiansen

  Håndværker

  Claes Bo Fiskbæk

  Håndværker

  Jens Martin Bøving

  Skovløber
  Tjenestebolig i Søby

  Gert Jensen

  Skovarbejder

  Erling Trankjær

  Skovløber i Stråsø Plantage

  Benny Lynggård

  Skovløber
  Tjenestebolig i Feldborg Nørreskov

  Jens Godskesen

  Skovløber og naturvejleder
  Tjenestebolig i Feldborg Nørreskov

  Egon Christensen

  Skovarbejder

  Peter Stein Strüssmann

  Skovarbejder

  Jakob Rolighed

  Skovarbejder

  Jan Byskov Kristensen

  Skovløber
  Tjemestebolig i Klosterheden

  Jens Erik Bro

  Skovløber
  Tjenestebolig i Klosterheden

  Jørgen Rabjerg

  Skovløber
  Tjenestebolig i Hoverdal Plantage

  Kjeld Agerfeld Graversen

  Skovløber
  Tjenestebolig i Hoverdal Plantage

  Niels Dragsdal Nielsen

  Skovløber
  Tjenestebolig i Skårmose Plantage

  Tage Jensen

  Skovløber
  Tjenestebolig i Stråsø Plantage

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

  Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne