Naturstyrelsen
Blåvandshuk

Naturstyrelsen i Blåvandshuk forvalter statens skove og naturarealer i Blåvandshuk – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Det kan du lave i naturen

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Kontakt Naturstyrelsen Blåvandshuk

På e-mail: 

På telefon: 72 54 35 11

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen

Naturstyrelsen Blåvandshuk
Ålholtvej 1
6840 Oksbøl

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399740
EAN: 5798000860575

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Ulrik Lorenzen

Skovrider

Mariane Baun Nielsen

Sekretær
Sekretariatet

Søren Bernth Johansen

Personaleskovfoged
Skovdrift

Søren Rask Jessen

Skovfoged, naturvejleder
Friluftsliv

Karsten Lund Platz

Vildtkonsulent

Marie Fangel Cleemann

Forstfuldmægtig
Schweiss-Registret

Dorthe Lykke Skjøtt

Sekretær
Regnskab - Schweiss-sekretariatet

Niels Christiansen

Skovfoged
Økonomi

Lars Hoepfner Trier

Forstfuldmægtig
Skovrejsning, brugerråd

Mads Bank-Mikkelsen

Skovfoged
Skjern Enge, Tipperne

Henrik Lykke Sørensen

Skovfoged
Sandflugt, bortforpagtede arealer

Stiig Charmig Bayer

Skovfoged
Biodiversitet

Carsten Harborg

Skovarbejder - Tillidsmand
Publikumsfaciliteter

Johnny Olander Jensen

Skovløber - AM-repræsentant
Oksby

Ib Hymøller

Skovarbejder
Naturpleje

Leif Hansen

Skovarbejder
Naturpleje

Bjarne Slaikjær

Skovarbejder - Naturvejleder
Naturpleje

Jørgen Ebbesen

Skovløber
Vejers

Jesper Dahl

Skovarbejder
Naturpleje

Ib Carlsen

Skovarbejder
Publikumsfaciliteter

Ole Jørgensen

Traktorfører

Kim Dahl Madsen

Skovløber
Fanø

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne