Naturstyrelsen
Blåvandshuk

Naturstyrelsen i Blåvandshuk forvalter statens skove og naturarealer i Blåvandshuk – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...

  Det kan du lave i naturen

  Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
  Læs mere om cookies

  Kontakt Naturstyrelsen Blåvandshuk

  På e-mail: 

  På telefon: 72 54 35 11

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen

  Naturstyrelsen Blåvandshuk
  Ålholtvej 1
  6840 Oksbøl

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399740
  EAN: 5798000860575

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Ulrik Lorenzen

  Skovrider

  Mariane Baun Nielsen

  Sekretær
  Sekretariatet

  Søren Bernth Johansen

  Personaleskovfoged
  Skovdrift

  Søren Rask Jessen

  Skovfoged, naturvejleder
  Friluftsliv

  Karsten Lund Platz

  Vildtkonsulent

  Marie Fangel Cleemann

  Forstfuldmægtig
  Schweiss-Registret

  Dorthe Lykke Skjøtt

  Sekretær
  Regnskab - Schweiss-sekretariatet

  Niels Christiansen

  Skovfoged
  Økonomi

  Lars Hoepfner Trier

  Forstfuldmægtig
  Skovrejsning, brugerråd

  Mads Bank-Mikkelsen

  Skovfoged
  Skjern Enge, Tipperne

  Henrik Lykke Sørensen

  Skovfoged
  Sandflugt, bortforpagtede arealer

  Stiig Charmig Bayer

  Skovfoged
  Biodiversitet

  Carsten Harborg

  Skovarbejder - Tillidsmand
  Publikumsfaciliteter

  Johnny Olander Jensen

  Skovløber - AM-repræsentant
  Oksby

  Ib Hymøller

  Skovarbejder
  Naturpleje

  Leif Hansen

  Skovarbejder
  Naturpleje

  Bjarne Slaikjær

  Skovarbejder - Naturvejleder
  Naturpleje

  Jørgen Ebbesen

  Skovløber
  Vejers

  Jesper Dahl

  Skovarbejder
  Naturpleje

  Ib Carlsen

  Skovarbejder
  Publikumsfaciliteter

  Ole Jørgensen

  Traktorfører

  Kim Dahl Madsen

  Skovløber
  Fanø

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

  Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne