Naturstyrelsen
Bornholm

Vi forvalter statens skove og naturarealer på Bornholm. Det betyder, at vi står for skovdrift, naturbeskyttelse, friluftsliv og naturformidling på godt syv procent af Bornholms areal, inklusive nogle af øens mest markante naturområder, herunder Almindingen, Hammerknuden , Slotslyngen, Rø Plantage og Blykobbe Plantage. Vi vedligeholder også mange af øens fortidsminder, blandt andet Hammershus, Gamleborg, Lilleborg, Rispebjerg og flere helleristningsfelter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive dyrearter og regulering af skadevoldende vildt, og i samarbejde med lokalenheden i Nordsjælland varetager vi opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  På e-mail: 

  På telefon: 72 54 30 02

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00

  Fredag: 8.30-15:00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Bornholm
  Rømersdal, Ekkodalsvejen 2
  3720 Aakirkeby

  CVR nr. 33157274
  P-nr.: 1016399929
  EAN: 5798000860223

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Søren Friese

  Skovrider
  Ledelse, partnerskaber, strategi, overordnet økonomi- og driftsplanlægning

  Mejse Holm

  Skovfoged
  Naturpleje, græsningsaftaler, faciliteter, friluftsprojekter, personaleansvar for skovarbejdere

  John Orbitt

  Skovfoged
  Skovdrift, vildtkonsulent

  Georg Ask Marker

  Naturformidler
  Naturformidling, naturvejledning, skiltning, foldere, kort, hjemmeside, pressekontakt, bookinger

  Anna-Karina Johnsen Clausen

  Sekretær
  Journalisering/arkivering, bogholderiopgaver, bookinger

  Dorte Bugge Jensen

  Biolog
  Planlægning, naturpleje, naturovervågning, frivilligkoordinator

  Jill Grønberg Nothlev

  Biolog
  Økonomi, budget, jura, kontrakter, arbejdsprogram, bookinger.

  Rasmus Munch Marcher

  Bygnings- og restaureringstekniker
  Bygninger og veje samt fortidsminder. Hammershus, Lilleborg og Gamleborg

  Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf: 72 54 30 00

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

  Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne