Naturstyrelsen
Himmerland

Naturstyrelsen Himmerland forvalter statens skove og naturarealer i Himmerland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

 

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter i Nordjylland.

Vildtforvaltning og jagtprøver i himmerlandsområdet varetages af Naturstyrelsen i Kronjylland.

Kalender

  Se alle...

  Det kan du lave i naturen

  Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
  Læs mere om cookies

   

  Kontakt Naturstyrelsen Himmerland

  På E-mail: 

  På telefon: 7254 3900


  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-14.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen

  Naturstyrelsen
  Møldrupvej 26
  9520 Skørping

  CVR nr. 33157274
  P-nr.: 1016399368
  EAN: 5798000860308

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Bendt Egede Andersen

  Skovrider

  Mads Dalsgaard

  Forstfuldmægtig
  Enhedens administration, budget og økonomi. Udleje af jagt og boliger.

  Karen Poulsen

  Specialkonsulent
  Statsligt vådområdeprojekt, bortforpagtning af natur- og landbrugsarealer, køb og salg af fast ejendom

  Ole Hyttel

  Skovfoged
  Vedligeholdelse af NST Himmerlands bygninger, høst af biomasse på naturarealer

  Leif Kogsgård Lyngsø

  Skovfoged
  Personaleskovfoged, naturpleje, publikumsområdet, naturvejledning

  Erik Dalsgaard

  Skovfoged
  Skovdrift, skovrejsning

  Birgitte Palle

  Projektleder
  Grøn Livø - "Naturens stillekupé", renoveringer

  Karin Hjortshøj Pedersen

  Biolog
  LIFE projekter

  Peter Hahn

  Biolog
  Projektleder for LIFE+ Lille Vildmose, Højmoser, naturgenopretning, Ramsar-konventionen

  Kjeld Lundager Jørgensen

  Projektleder
  Statslige vådområder – Hjeds Sø – Binderup å – Kåtbæk – Alling å – Kastbjerg Ådal. Koordinering statslig vådområdeprojektkatalog

  Jørgen Bidstrup

  Projektleder
  Vådområdeprojekter, Jordbro Å, Simested Å, naturgenopretning

  Martin Nissen Nørgård

  Projektleder
  Projektleder vedr. Lavbundsprojekter, vådområdeprojekter, naturgenopretning

  Birthe Sørensen

  Sekretær
  Chefsekretær, forpagtningsafgifter

  Lisbeth Busk

  Sekretær
  Bogholderi, ansøgning om aktiviteter i skoven

  Lars Wachmann

  Naturvejleder

  Henrik Toft Palsgaard

  Skovløber
  MTB-ruter, hegnsarbejde, vejvedlligeholdelse

  Preben Toft Palsgaard

  Skovløber

  Henrik Brodersen

  Skovløber

  Anders Levring

  Skov- og naturteknikerelev

  Karsten Kjærgaard

  Landmand
  Landbrug på Livø, naturvejleder vedr. landbruget på Livø

  Bente Qvist Kjærgaard

  Landbrugsmedhjælper
  Landbruget på Livø, naturvejleder på Livø

  Jacob G. Knudsen

  Skipper
  Skipper på Livø II, Elværk på Livø

  Martin B. Olsen

  Skovløber
  Livø, skovvedligeholdelse, medhjælper i landbruget på Livø

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

  Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne