Naturstyrelsen
Himmerland

Naturstyrelsen Himmerland forvalter statens skove og naturarealer i Himmerland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter i Nordjylland.

Vildtforvaltning og jagtprøver i himmerlandsområdet varetages af Naturstyrelsen i Kronjylland.

Det kan du lave i naturen


 

Kontakt Naturstyrelsen Himmerland

På E-mail: Obfuscated Email

På telefon: 7254 3900


Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-14.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen

Naturstyrelsen
Møldrupvej 26
9520 Skørping

CVR nr. 33157274
P-nr.: 1016399368
EAN: 5798000860308

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Annette Pihl Strøm Jacobsen

Annette Pihl Strøm Jacobsen

Skovrider

Mads Dalsgaard

Forstfuldmægtig
Enhedens administration, budget og økonomi. Udleje af jagt, boliger og naturarealer.

Leif Kogsgård Lyngsø

Personaleskovfoged
Naturpleje, publikumsområdet, naturvejledning

Erik Dalsgaard

Skovfoged
Skovdrift og skovrejsning, ansvarlig for Livø.

Lisbeth Busk

Sekretær
Bogholderi
Birthe Sørensen

Birthe Sørensen

Sekretær
Chefsekretær, hjemmesideredaktør, IT-kontaktperson
Anne Lone Bråten

Anne Lone Bråten

Sekretær
Forpagtnings- og boligafgifter, ansøgning om aktiviteter i skoven, www.udinaturen.dk
Karen Poulsen

Karen Poulsen

Specialkonsulent / projektleder
Naturgenopretning og naturpleje, lavbundsprojekter, LIFE 4Forest, skovrejsningsprojekter, køb og salg af fast ejendom

Ole Hyttel

Skovfoged
Vedligeholdelse af NST Himmerlands bygninger, høst af biomasse på naturarealer

Birgitte Palle

Specialkonsulent/projektleder
Grøn Livø - "Naturens stillekupé", renoveringer

Karin Hjortshøj Pedersen

Specialkonsulent / biolog / projektleder
LIFE projekter

Kjeld Lundager Jørgensen

Chefkonsulent / projektleder
Statslige vådområder – Hjeds Sø – Binderup å – Kåtbæk – Alling å – Kastbjerg Ådal, Klima-lavbundsprojekter.

Martin Nissen Nørgård

Chefkonsulent / projektleder
Klima-lavbundsprojekter, vådområdeprojekter, projektleder Multifunktionel Jordfordeling Nørreådalen

Jørgen Bidstrup

Specialkonsulent / projektleder
Vådområdeprojekter, Jordbro Å, Simested Å, naturgenopretning. LIFE IP Natureman
Linda Udklit

Linda Udklit

Projektleder
Klima-lavbundsprojekter og vådområdeprojekter
Frederik Emil Worm

Frederik Emil Worm

Projektleder
Klima-lavbundsprojekter og vådområdeprojekter
Morten Fischer Jørgensen

Morten Fischer Jørgensen

Projektleder
Klima-lavbundsprojekter og vådområdeprojekter

Lars Wachmann

Naturvejleder

Henrik Toft Palsgaard

Skovløber
MTB-ruter, hegnsarbejde, vejvedlligeholdelse

Preben Toft Palsgaard

Skovløber
Karl-Ole Dahl Andersen

Karl-Ole Dahl Andersen

Skov- og naturtekniker
Lucas Aagaard

Lucas Aagaard

Skovløber
Anders Robert Boyes Nielsen

Anders Robert Boyes Nielsen

Skov- og naturteknikerelev

Karsten Kjærgaard

Landmand
Landbrug på Livø, naturvejleder vedr. landbruget på Livø

Jacob G. Knudsen

Skipper
Skipper på Livø II, Elværk på Livø

Martin B. Olsen

Skovløber
Livø, skovvedligeholdelse, medhjælper i landbruget på Livø

Bente Qvist Kjærgaard

Landbrugsmedhjælper
Landbruget på Livø, naturvejleder på Livø

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne