Naturstyrelsen
Hovedstaden

Naturstyrelsen Hovedstaden forvalter statens natur i hovedstadsområdet

Alt sammen tæt op ad hovedstadens pulserende byliv. Mange mennesker bruger naturen til motion, rekreation og naturligvis til at få gode naturoplevelser.

 

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


   

  Kontakt Naturstyrelsen Hovedstaden

  På e-mail: 

  På telefon: 7254 3151

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Hovedstaden
  Boveskovgård
  Dyrehaven 6
  2930 Klampenborg

  CVR nr. 33157274
  P-nr.: 1016399937
  EAN: 5798000860704

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Kim Søderlund

  Skovrider
  Enhedens chef

  Sven Norup

  Vildtkonsulent
  Arealkoordinator for Kalvebod Fælled, Kongelunden, kolonihaverne og Vestvolden

  Jes Aagaard

  Pressekontakt. Naturvejledning, friluftsliv, kommunikation, Naturpark Amager og MTB aktiviteter.

  Inge Winckelmann

  Administration af bookinger via Udinaturen.dk og information om arrangementer

  Jesper Tranberg

  Friluftsliv og partnerskaber. Udleje af bygninger, forpagtninger, restauranter mv.
  Arealkoordinator for Nørreskoven, Kollekolle, Bøndernes Hegn, Hareskovene og Vestskoven

  Ole Ejlskov Jensen

  Udleje af bygninger, forpagtninger, restauranter. arealansvarlig for Charlottenlund Fort

  Charlotte Mølgaard

  Arealkoordinator for Flyvestation Værløse, Farum Lillevang, Terkelskov, Nyvang, Ganløse Ore, Brudehøj Forte, Ryget, Uggeløse Skov, Slagslunde Skov, Krogenlund, Ganløse Eget, Bastrup Ruin og Sperrestrup Skov. Naturpark Mølleåen

  Jens Peter Fischer

  Skovfoged
  Bygningsvedligehold og -administration. Kaperkørsel. Mølleåen øst for Ravnholm

  Heidi K. Stranddorf

  Drift og udvikling af Naturpark Amager og Vestvolden

  Ole Markussen

  Drift og udvikling af Naturpark Amager

  Henrik Søfeldt Jørgensen

  Centerleder
  Naturcenter Herstedhøje - naturcenterets aktiviteter og tilbud
  Elin Dahl Michelsen

  Elin Dahl Michelsen

  Jurist
  Teltholderadministration, overenskomster og kontrakter vedr. Bakken

  Stephan Springborg

  Naturvejledning
  Pressekontakt, Invasive planter, naturplaner og -pleje samt Livstræer

  Stella Blichfeldt

  Naturvejledning, friluftsliv, aktiviteter og faciliteter, ridetegn og frivillige

  Steen Bjarke Hansen

  Personaleskovfoged. Drift og administration af materiel og værksteder. Dyrehavsbakken og Bellevue I/S.
  Arealkoordinator for Charlottenlund Skov, Ermelunden, Ordrup Krat, Strandhaven og Cottageparken.

  Peter Søland

  Skovfoged. Skovdrift, fortidsmindepleje og vejvedligeholdelse.
  Arealkoordinator for Mikkelborg, Geels Skov, Bistrup Hegn, Bredelte Skov, Stumpedysse Hegn, Hørsholm Slotshave, Folehaven og Rungsted Hegn, Rude Skov og Sjælsø Lund

  Torben Christiansen

  Skovfoged, Forvaltning af hjortebestanden i Dyrehaven. Organiserede aktiviteter i Dyrehaven
  Arealkoordinator for Jægersborg Dyrehave (Dyrehaven), Søllerød Naturpark, Søllerød Kirkeskov, Jægersborg Hegn, Ravnholmene, Trørød, Enrum Skov og Kohaven

  Lars Stubkjær Nielsen

  Skovfoged. Arealudleje, landbrugsforpagtninger
  Arealkoordinator for Farum Sø, Furesø og Bastrup Sø

  Jens Bjarke Hansen

  Skovfoged. Hugst og salg af træ.
  Arealkoordinator for Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov og Sønderskov

  Gitte Gry Wilhelmsen

  Reception og regnskab

  Gitti Andersen

  Regnskab og fakturaer

  Opsyn i skovene

  Medarbejderne herunder har det daglige opsyn på arealerne i forbindelse med driften.

  De bør kun kontaktes, hvis der er tale om akutte situationer, der kræver øjeblikkelig reaktion. Eksempelvis hvis der er brug for assistance ved ulykker og lignende.

  Alle andre henvendelser skal ske ved at ringe til 72 54 31 51 eller skrive til

  Thomas Scheibel

  Skovløber
  Opsyn i Uggeløse Skov og Flyvestation Værløse

  Torben K. Andersen

  Skovløber
  Opsyn i Sperrestrup Skov, Slagslunde Skov, Krogenlund, Ganløse Eget og Bastrup Ruin

  Jens Trier Madsen

  Skovløber
  Opsyn i Tokkekøb Hegn og Jonstrup Vang

  Kristian Dagsland Nilsson

  Skovløber
  Opsyn i Nørreskoven og Kollekolle

  Allan B. Iversen

  Skovløber
  Opsyn i Farum Lillevang, Terkelskov, Nyvang, Ganløse Ore, Brudehøj Forte og Ryget Skov

  William Siefert

  Skovløber
  Opsyn i Bøndernes Hegn samt Store og Lille Hareskov (maj til august)

  Kim Moesgaard

  Skovløber

  Bo Bjerregaard

  Skovløber
  Dyreholdet i Vestskoven. Opsyn i Vestskoven

  Martin Widen

  Skovløber
  Opsyn i Dyrehaven

  Frank Jakobsen

  Skovløber
  Opsyn i Dyrehaven

  Lars Rugholm

  Skovløber
  Opsyn i Geels Skov, Charlottenlund Skov, Ermelunden og Ordrup Krat

  Thomas Wedel Friis

  Skovløber
  Opsyn i Vestskoven

  Carsten Crillesen

  Skovløber
  Opsyn i Dyrehaven (maj - august)

  Stefan Schilling

  Smed

  Hasse John Bøytler

  Skovløber

  Max Rasmussen

  Skovløber, Tømrer

  Peter lassen

  Skovløber

  Max Coomer

  Skovløber
  Opsyn i Søllerød Kirkeskov

  Morten Vendelbo Hammeken

  Skovløber, naturvejleder
  Opsyn i Jægerborg Hegn

  Peter Andersen

  Traktorfører

  Ole Kristiansen

  Skovløber
  Opsyn i Trørød, Enrum Skov, Kohaven og Mikkelborg

  Lars Højgaard

  Skovløber
  Opsyn i Søllerød Naturpark, Ravneholmene, Stampeskov og Mølleåen

  Lars hansen

  Skovløber
  Opsyn i Bredelte Skov, Stumpedysse Hegn, Hørsholm Slotshave, Folehaven, Rungsted Hegn og Sjælsø Lund

  Anders Rein

  Skovløber og Naturvejleder
  Booking af faciliteter. Opsyn i Bistrup Hegn, og Rude Skov

  Christian Hagedorn

  Skovløber
  Opsyn på Kalvbod Fælled, Kongelunden og Vestvolden

  Martin Rivero

  Skovløber
  Opsyn på Kalvebod Fælled, Kongelunden og Vestvolden

  Finn Bennicke

  Tømrer

  Christoffer Brygger Loran

  Skovarbejder
  Opsyn i Geels Skov, Charlottenlund Skov, Ermelunden, Ordrup Krat, Strandhaven og Cottageparken

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

  Naturstyrelsen Hovedstaden har modtaget støtte til udvidelse af græsningen i Småsøerne for at øge de botaniske værdier i det unikke naturområde.

  Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne