Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Hovedstaden

Naturstyrelsen Hovedstaden forvalter statens skove og naturarealer i hovedstadsområdet – både i forhold til drift og pleje samt friluftsliv og naturvejledning.

Enheden er projektleder for de lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


   

  Kontakt Naturstyrelsen Hovedstaden

  På e-mail: 

  På telefon: 7254 3151

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Hovedstaden
  Boveskovgård
  Dyrehaven 6
  2930 Klampenborg

  CVR nr. 33157274
  P-nr.: 1016399937
  EAN: 5798000860704

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Kim Søderlund

  Skovrider
  Overordnet arealansvar, ejendomsadministration samt skovrejsning

  Sven Norup

  Vildtkonsulent
  Hovedstaden

  Jesper Tranberg

  Forstfuldmægtig
  Budget samt udleje af bygninger og arealer. Friluftsliv og partnerskaber

  Ole Ejlskov Jensen

  Salg og udleje

  Charlotte Mølgaard

  Specialkonsulent
  Flyvestation Værløse - administration og udvikling

  Heidi K. Stranddorf

  Specialkonsulent
  Naturpark Amager, Vestvolden, Spring forbi

  Ole Markussen

  Chefkonsulent
  Naturpark Amager

  Elin Dahl Michelsen

  Cand.jur
  Teltholderadministration, overenskomster og kontrakter vedr. Bakken

  Stephan Springborg

  Naturvejleder
  Biolog

  Jes Aagaard

  Naturvejledning, friluftsliv, kommunikation Naturpark Amager og MTB aktiviteter.
  Hovedstaden

  Stella Blichfeldt

  Naturvejledning og friluftsliv
  Hovedstaden

  Steen Bjarke Hansen

  Skovfoged
  Personale og faciliteter

  Peter Søland

  Skovfoged
  Skovdrift, fortidsmindepleje og vejvedligeholdelse

  Torben Christiansen

  Skovfoged
  Forvaltning af hjortebestand i Dyrehaven, græsning

  Lars Stubkjær Nielsen

  Skovfoged
  Arealudleje, landbrugsforpagtninger samt administration af Farum Sø, Furesø og Bastrup Sø

  Jens Bjarke Hansen

  Skovfoged
  Hugst og salg af træ. Skel mod naboer til Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov og Sønderskov

  Gitte Gry Wilhelmsen

  Enheds sekretær

  Gitti Andersen

  Kontorfuldmægtig
  Regnskab

  Lone Folander

  Overassistent
  Bookninger på enhedens arealer og information om arrangementer

  Anders Rein

  Skovløber
  Skovarbejde, naturvejledning, pleje af fortidsminder, Booking og faciliteter

  Max Coomer

  Skovløber
  Hovedstaden

  Carsten Crillesen

  Skovløber

  Christian Hagedorn

  Skovløber
  Naturpleje på Amager, faciliteter og hjorte på Kalvebodfælled

  Frank Jakobsen

  Skovløber

  Hasse John Bøytler

  Skovarbejder

  Henrik Søfeldt Jørgensen

  Centerleder
  Naturcenter Herstedhøje - naturcenterets aktiviteter og tilbud

  Lars Højgaard

  Thomas Wedel Friis

  Skovløber

  Christoffer Brygger Loran

  Skovarbejder
  Hovedstaden

  Lars Rugholm

  Skovløber

  Kim Moesgaard

  Skovløber

  Martin Rivero

  Skovløber
  Faciliteter, hjorteforvaltning, Kalvebod fælled/Kongelunden

  Martin Widen

  Skovløber
  Hovedstaden

  Bo Bjerregaard

  Skovløber

  Mogens Vad

  Skovløber

  Morten Vendelbo Hammeken

  Skovløber

  Ole Kristiansen

  Skovløber

  Peter Andersen

  Traktorfører
  Naturstyrelsen Hovedstaden

  Petros Yemane Berhe

  Elev

  Stefan Schilling

  Håndværker
  Smed i Dyrehaven

  Lars Gregers Poulsen

  Skovløber

  Allan B. Iversen

  Skovløber

  Jens Trier Madsen

  Skovløber

  Thomas Scheibel

  Skovløber

  Torben K. Andersen

  Skovløber

  William Siefert

  Skovløber

  Kristian Dagsland Nilsson

  Skovarbejder

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.