Frivillig i naturen

Der er mange projekter på Naturstyrelsen Hovedstadens arealer, som bliver udført af frivillige.

I Naturstyrelsen er vi meget taknemmelige for den store indsats, og vi vil gerne invitere dig til at deltage i projekterne eller til at komme med forslag til andre projekter med frivilligt arbejde.

Nogle projekter bliver udført, for at du bedre kan udfolde bestemte aktiviteter på arealerne. Andre ønsker at udføre projekter, som øger naturindholdet, og som derfor gør din tur i skoven mere spændende. Endelig er der projekter, der udføres for at bevare kulturminderne bedst muligt, så vi alle kan glædes over dem i fremtiden.

Har du en idé?

Dit ønske og din idé til et godt projekt vil vi også gerne høre om, så vi sammen kan lave det bedst mulige projekt. Det er vigtigt, at du først går i gang med arbejdet, når dit projekt er blevet godkendt af Naturstyrelsen, så det ikke skaber konflikter med andre planer.

Et godt projekt er et projekt, som nu eller på sigt gavner naturen, sikrer kulturminder, understøtter friluftslivet eller er med til at øge din sundhed og livskvalitet.

Vi håber, at også du har lyst til udføre frivilligt arbejde, og at du derfor kontakter os for at få udført dit projekt, eller fordi du gerne vil indgå i eksisterende projekter.

Hvis du har lyst til at indgå i et projekt, eller du har ønsker om at udføre andre projekter, kan du enten kontakte projektet direkte eller kontakte Naturstyrelsen hovedstaden påObfuscated EmailObfuscated Email

Herunder kan du se de projekter, hvor vi allerede nu får hjælp fra frivillige.

Naturprojekter

Projekter som understøtter naturen ved direkte hjælp eller ved registrering af naturindhold.

 • Registrering af sjældne fugle. Det kan være rovfuglereder, spættehuller eller andre sårbare arter
 • Samarbejdsaftale med Dansk Ornitologisk Forening (DOF) om hjælp til registrering af naturindhold og forslag til nedlæggelse af stier, der medfører uhensigtsmæssig færdsel. Aftalen har som mål, at DOF efterfølgende er behjælpelig ved lukning af de stier, som Naturstyrelsen er enig i, er til gene for dyrelivet.
  Her kan du læse hele samarbejdsaftalen
 • Registrering af grævlingegrave
 • Finde og foreslå mulige Livstræer. Se mere på dette link
 • Hedeafbrænding på Flyvestation Værløse
 • Registrering af særligt truede arter på Flyvestation Værløse og eventulle plejetiltag for at fremme disse arter
 • Bekæmpelse af mink
  Der er etableret grupper, der forestår bekæmpelse ved Farum Sø, Furesøen og i arealer langs øvre Mølleå. Ligeledes bliver der bekæmpet mink langs Værebro Å og i flere moser og i havne ved Øresund og Roskilde Fjord. Har du lyst til at være med, så kontakt Naturstyrelsen på Obfuscated Email
 • Bekæmpelse af den invasive plante gyldenris i Hareskovene. De Invasive er en gruppe frivillige under Danmarks Naturfredningsforening Furesø. Link til hjemmesiden
 • Pleje af orkidéen skovgøgelilje i Klevadsmose
 • Pleje af skærmplanten foldfrø ved høslet i Øvre Mølleå
 • Pleje af minarboretet Fileten i Farum Lillevang
 • Pleje af blomsterengen Småsøerne ved leslåning

Friluftslivsprojekter

Projekter som understøtter friluftslivet eller tilgængeligheden af arealerne.

 • Etablering og vedligeholdelse af mountainbikespor
  • MTB-sporgruppe i Hareskovene
  • MTB-sporgruppe i Tokkekøb Hegn
  • MTB-sporgruppe i Ravnsholt Skov

 • Vedligeholdelse af hundefolde
  • Oxbjerget i Vestskoven
 • Vedligeholdelse af ridestier:
  • Hareskoven Ridelaug
  • Tokkekøb Hegn Ridelaug
  • Ganløse Ore Ridelaug
  • Vestskoven Ridelaug
 • Hjælpere på Naturcenter Herstedhøje
  • Pileflettere
  • Natur & Ungdom
  • Danmarks Naturfredningsforening Albertslund
  • Vestegnens Fortællekreds
  • Islænderklubben Hrimnir

Kulturmindeprojekter

Projekter som sikrer og bevarer kulturminder på Naturstyrelsens arealer.

 • Vedligeholdelse af fortidsminder i Furesø Kommune i Hareskovene
 • Vedligeholdelse af Bastruptårnet
 • Renovering af stendige i Hareskovene ved Medborgerforeningen Hareskovby
 • Vedligeholdelse af 3 fortidsminder i Tokkekøb Hegn

Frivillige over hele Danmark

En cafe i Røsnæs Fyr, fuglemærkning på Gedser og anlæggelse af mountainbikespor i Rude Skov. Det er blot nogle af eksemplerne på Naturstyrelsens samarbejde med frivillige.

Læs mere om mulighederne