Cykelløb

Der kan gives tilladelse til at afholde cykelløb kræver det, at der er ansøgt og givet tilladelse til at afholde løbet.

Når styrelsen godkender cykelløb i skoven, sikres det bl.a. at det kan foregå uden at komme i konflikt med andre arrangementer (orienteringsløb, militære øvelser, motionsløb, filmoptagelser mv.). Sikkerheden for andre skovgæster skal der også tages højde for.

Arrangøren af et cykelløb skal fremsende et kort, som viser ruten og gennemkørselsretningen samt hvor der placeres vagtposter ved passage af skovvejene - på et af styrelsens kort (f.eks. vandretursfolderkortet eller skovkortet).

Styrelsen kræver i forbindelse med godkendelsen, at:

  • Arrangøren opsætter skilte ved indgangene til skoven fra offentlig vej og P-pladser om, at der f.eks. mellem kl. 17 og 21 køres cykelløb på den rute, som er vist på kortet. Dette giver skovgæsten mulighed for at vælge at gå en tur et andet sted end der, hvor der køres cykelløb. Grundteksten til skiltet fås ved henvendelse til styrelsen.
  • Der er vagtposter de steder, hvor cykelrytterne kører over eller ud på de store skovveje.
  • Der kun må gives beskeder under løbet fra eventuelle højttalere. Dvs. der må ikke heppes eller spilles musik via højttaleranlægget.

I nogle skove kan der gives tilladelse til afholdelse af cykelløb. Se her hvilke:

Skove der kan ansøges