Skove og tilladelse til cykelløb

Der gives tilladelse til cykelløb (konkurrence på tid og samme rute) i nedenstående skove, hvis der er ledigt.
Der gives maksimalt tilladelse 3 gange pr. halvår i den enkelte skov/skovområde)

Bøndernes Hegn (incl. Aldershvile Skov)
Farum Lillevang,
Terkelskov
Nyvang,
Lille Hareskov og Jonstrup Vang
Nørreskoven (mellem Frederiksborgvej og Hillerødmotorvejen), 
Ravnsholt Skov, 
Slagslunde Skov, 
Sperrestrup Skov
Tokkekøb Hegn, 
Uggeløse Skov, 
Vestskoven

Der gives tilladelse til MTB-orientering i følgende skove:

Farum Lillevang, Terkelskov og Nyvang,
Ravnsholt Skov,
Slagslunde Skov,
Sperrestrup Skov
Tokkekøb Hegn,
Uggeløse Skov

Ingen cykelløb i stillezoner

De såkaldte stillezoner friholdes for organiserede aktiviteter til glæde for plante- og dyrelivet samt de skovgæster, som søger skovens stille ro. Man får derfor ikke tilladelse til at afholde cykelløb, herunder også træningsløb, i stillezoner.

Stillezonerne er:

Ganløse Ore, Ganløse Eged, Nørreskoven (mellem Furesøen og Frederiksborgvej), Ryget Skov, Store Hareskov, Sønderskov, sydlige del af Krogenlund samt i Tokkekøb Hegns nordøstlige del (d.v.s. arealer ved Store Donsedam).

For god ordens skyld: Man må gerne cykle i stillezonerne, man må bare ikke afholde organiserede løb i stillezonerne (uanset om det er træning eller konkurrence).