Konkurrence og træning

Organiserede cykelløb i skovene, herunder træningsløb, må ikke afholdes uden forudgående tilladelse.

Når styrelsen godkender cykelløb i skoven, sikres det bl.a. at det kan foregå uden at komme i konflikt med andre arrangementer (orienteringsløb, militære øvelser, motionsløb, filmoptagelser mv.). Sikkerheden for andre skovgæster skal der også tages højde for.

Lempeligere regler for afholdelse af klubbernes interne små træningsløb

For cykelklubbers interne træningsløb med færre end 20 deltagere er der lempeligere regler for afholdelse af træningen for træningspassager af op til ½ times varighed. Det indebærer, at der ikke skal skiltes ved indgangen til skoven, og ruten skal heller ikke være godkendt på forhånd. Klubberne/cykelrytterne er ansvarlige for skovgæsternes sikkerhed samt for at nedenstående regler for ruten overholdes.

Procedure for afholdelse af klubbernes interne små træningsløb

Cykelklubben skal anmelde træningsløb i det ønskede skovområde. Der kan anmeldes flere måneder før afholdelsen, men 2 uger inden er nok.

Hvis der mod forventning ikke er plads i skoven den ønskede dag, meddeler styrelsen arrangøren, at løbet ikke kan afholdes pga. at skoven er optaget af f.eks. et motionsløb med 300 deltagere.

Selve ruten/rundturen til konkurrencedelen af træningsløbet afmærker cykelrytterne selv med vimpler, hvor der f.eks. er vist en cykel og teksten: "cykelløb". Vimplerne sættes (naturligvis uden brug af søm og stifter), så de advarer andre skovgæster om mødet med cykelryttere. Ved farlige passager af store skovveje bemandes passagen.

Ruten må ikke lægges på de afmærkede vandreture, ridestier og fortidsminder (gravhøje, stendiger og lignende).

Træningsløbene kan med fordel afholdes lørdag og søndag formiddage, hvor der ikke er så mange skovgæster.