Mountainbike (MTB)

Naturstyrelsen og en række frivillige har etableret MTB-ruter i flere af skovene.
Herunder kan du se hvor:

Hareskovene og Nørreskoven:

Naturstyrelsen har i samarbejde med Distrikt Sjælland anlagt en 25 km lang MTB-rute gennem Jonstrup Vang, Lille og Store Hareskov, og Bøndernes Hegn.

MTB-ruten er anlagt så den skulle være en god udfordring til ryttere på mountainbike.
Benyt den gerne; men husk også, at det er lovligt at færdes til fods overalt. Det betyder, at der pludselig også kan være et barn på denne sti, så du skal også her tilpasse hastigheden til forholdene.

MTB-ruten må ikke anvendes til cykelløb uden konkret aftale med Naturstyrelsen. 

I Tokkekøb Hegn og Store Dyrehave er der anlagt MTB-rute.

I Geel Skov er der anlagt en MTB-rute

I Rude Skov er der anlagt en MTB-rute