Derfor skal hunden være i snor

Hunde er rovdyr og går derfor på jagt, når chancen er der.

Ifølge Naturbeskyttelsesloven skal hunde i skoven føres i snor. Baggrunden er:

  • At mange børn og voksne er bange for hunde: Andre skovgæster skal kunne færdes trygt i skoven og de har ingen chance for at vide, at netop din hund aldrig ville gøre dem fortræd. Der er årligt tusindvis af eksempler på, at hunde bider børn og voksne.
  • At de vilde dyr stesses af løse hunde: For fuglene er problemet størst for dem, som har rede på jorden og i buskadset. Fugle som gulspurv, skovsneppe, skovsanger og nattergal har rede tæt på jorden, mens munk, havesanger, gærdesmutte, halemejse og drossel har rede i kratvegetationen.
  • At en løs hund kan resultere i, at fuglen må flygte i stedet for at hvile eller spise eller at reden opgives.
  • At for et rådyr kan blot lugten af en hund betyde, at det for en tid ikke tør vende tilbage til græsningsstedet eller til lammene. Bliver et rådyr ofte forstyrret, er der en stor risiko for, at dyret sulter ihjel. Når det er på ”flugt” eller er utrygt og stresset, har det ikke tid til at spise, og hvad værre er, det bruger energi på at flygte.
    Der er mange eksempler på, at løse hunde har skambidt rådyr.

Vis derfor hensyn når du lufter hund.

Også hunde i snor kan virke skræmmende.
Tag derfor altid hensyn til andre skovgæster. Tænk på, at f.eks. en gøende hund kan forskrække hesten og cyklisten, så der opstår farlige situationer.