Erhvervsmæssig hundeluftning

Firmaer, som udfører erhvervsmæssig hundeluftning, må ikke anvende de små indhegnede hundefolde. Det skyldes, at erhvervsmæssig hundeluftning har vist sig at kunne genere de ørige gæsters hundeluftning. 

Ind til videre kan firmaerne dog stadig anvende de store arealer hvor hundene må være løse til luftning af deres hunde - forudsat at de stadig har fuldt herredømme over samtlige hunde.    
Firmaerne må endvidere anvende de almindelige skove, hvis alle hundene føres i snor, og hundene ikke er til gene for de øvrige gæster, ligesom hundene ikke må fylde hele vejbredden eller være meget gøende.

Kontakt eventuelt Naturstyrelsen Hovedstaden og hør mere om mulighederne Obfuscated Email