Hundetræning

Naturstyrelsen Hovedstaden

Du har mulighed for at træne med din hund på følgende steder og på følgende måder:

  1. Almindelig lydighedstræning i ”Hundehegn” 
    Se mere her
  2. Spor- og markprøvetræning og almindelig lydighedstræning i naturområder, hvor der må luftes hund uden snor, hvis hunden er under fuld kontrol. 
    Se mere her
  3. Spor – og markprøvetræning i særligt udpegede skovarealer i Vestskoven.
    Se mere her

Find et sted nær dig på udinaturen.dk

Foreninger, klubber og lignende:

Det er Naturstyrelsens erfaring, at organiseret hundetræning ofte giver konflikter med de øvrige skovgæster.

Et ja til et enkelt arrangement vil sikkert ikke give problemer; men hvis styrelsen siger ja til ét, så skal der også siges ja til andre lignende ansøgninger. Dette kan i den sidste ende resultere i, at de bynære skove omdannes til ”hundetræningsarealer”, og det vil ikke være hensigtsmæssigt

Naturstyrelsen Hovedstaden giver derfor som udgangspunkt afslag på alle former for organiseret træning af hunde på enhedens bynære naturområder, dog med enkelte undtagelser, som er omtalt konkret ovenfor.

Der henvises i stedet til at man laver aftaler med andre arealejere, som har mulighed for at stille arealer til rådighed.