1. Almindelig lydighedstræning i ”Hundehegn”

Luft hunden

To steder i Vestskoven, samt i Sperrestrup Skov, på Flyvestation Værløse, ved Kollekolle i Værløse samt på kalvebod Fælled i Naturpark Amager  findes såkaldte ”Hundehegn”, som er indhegnede områder, hvor man som privat borger kan lufte og træne med sin hund. Hegnene er ikke hundetætte så hundelufteren skal fortsat have kontrol over hunden; men hegnet hjælper med at holde hunden inde på arealet.
Se hvor disse findes i Udinaturen.dk

Hundehegn er offentlige naturarealer, hvor andre brugere må færdes. Det er hundeejerens fulde ansvar, at deres hunde ikke generer andre eller løber ud af hegnet gennem låger eller huller i hegnet.
Aggressive hunde må under ingen omstændigheder være løse.

Bemærk:

Foreninger, klubber og lignende:

Det er Naturstyrelsens erfaring, at organiseret hundetræning ofte giver konflikter med de øvrige skovgæster.

Et ja til et enkelt arrangement vil sikkert ikke give problemer; men hvis styrelsen siger ja til ét, så skal der også siges ja til andre lignende ansøgninger. Dette kan i den sidste ende resultere i, at de bynære skove omdannes til ”hundetræningsarealer”, og det vil ikke være hensigtsmæssigt.

Naturstyrelsen Hovedstaden giver derfor som udgangspunkt afslag på alle former for organiseret lydighedstræning af hunde på enhedens bynære naturområder.

Der henvises i stedet til at man laver aftaler med andre arealejere, som har mulighed for at stille arealer til rådighed.