Spor – og markprøvetræning i særligt udpegede skovarealer i Vestskoven

Udover at sportræne på de arealer, hvor der i Vestskoven må gås med løs hund, under fuld kontrol er der også muligt at sportræne på 3 øvrige i Vestskoven på følgende vilkår:

  • alle hunde skal føres i snor.
  • arealerne må alene anvendes til sportræning, al anden hundetræning er forbudt.
  • sporflag og sporgenstande af metal må under ingen omstændigheder anvendes, overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning, og man vil blive holdt ansvarlig for eventuelle ulykker ved høslæt.
  • arealerne er åbne for andre skovgæster under træningen, og deres færdsel på arealet skal tolereres og må ikke forhindres.
  • Sporræning med 10 eller flere hunde kræver en forudgående tilladelse, som fås ved at sende en ansøgning til Booking.naturstyrelsen.dk
    Når aktiviteten godkendes, sikrer Naturstyrelsen, at aktiviteten ikke kommer i konflikt med andre organiserede aktiviteter, som f.eks. større motions- eller cykelløb.
    Er der færre end 10 hunde, må man bare træne. 

Både klubber og enkeltpersoner må træne på arealerne.

 

På arealer markeret med gult må man sportræne med sin hund

Læs mere i denne folder