3. Spor – og markprøvetræning i særligt udpegede skovarealer i Vestskoven

Udover at sportræne på de arealer, hvor der i Vestskoven må gås med løs hund under fuld kontrol, er det også muligt at sportræne på 3 arealer i Vestskoven på følgende vilkår:

  • Alle hunde skal føres i snor.
  • Arealerne må alene anvendes til sportræning, al anden hundetræning er forbudt.
  • Sporflag og sporgenstande af metal må under ingen omstændigheder anvendes, overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning, og man vil blive holdt ansvarlig for eventuelle ulykker ved høslæt.
  • Arealerne er åbne for andre skovgæster under træningen, og deres færdsel på arealet skal tolereres og må ikke forhindres.
  • Sporræning på disse 3 arealer med 10 eller flere hunde kræver en forudgående tilladelse, som fås ved at sende en ansøgning til:
    Booking.naturstyrelsen.dk
  • Når aktiviteten godkendes, sikrer Naturstyrelsen, at aktiviteten ikke kommer i konflikt med andre organiserede aktiviteter, som f.eks. større motions- eller cykelløb.
  • Er der færre end 10 hunde, må man bare sportræne.
  • Både klubber og enkeltpersoner må træne på arealerne.

 

På arealer markeret med gult må man sportræne med sin hund

Læs mere i denne folder