Særligt om sportræning i Vestskoven

Det er muligt at sportræne på 3 arealer i Vestskoven på følgende vilkår:

  • alle hunde skal føres i snor.
  • arealerne må alene anvendes til sportræning, al anden hundetræning er forbudt.
  • sporflag og sporgenstande af metal må under ingen omstændigheder anvendes, overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning, og man vil blive holdt ansvarlig for eventuelle ulykker ved høslæt.
  • arealerne er åbne for andre skovgæster under træningen, og deres færdsel på arealet skal tolereres og må ikke forhindres.
  • såvel klubber som enkeltpersoner må træne på arealet. Arrangementer med mere end 10 hunde/hundeførere er kun tilladt efter forudgående tilladelse, som fås via: booking.naturstyrelsen.dk. Baggrunden herfor er, at et større arrangement bør koordineres med anden brug af arealet. Omvendt vil andre brugere ikke få godkendt et arrangement på sletten, når arealet er reserveret til et større sportræningsarrangement.