Tilladelse til salg fra bl.a. kaffeknallerter ved Naturstyrelsens skove rundt om København

Som et tilbud til skovens gæster, har Naturstyrelsen fra juni 2021 åbnet op for et forsøg, der gør det muligt at søge om tilladelse til at sælge mad og drikkevarer fra en mindre mobil salgsvogn ved 20 indgange til statens skove rundt om København.

Her på kortet kan du, se hvor de 20 såkaldte dele-stadepladser er. Link

 

En mere detaljeret oversigt kan hentes her: Link

En tilladelse giver lov til, at du alle dage i 2021 frit kan vælge mellem de 20 dele-stadepladser, men må acceptere, at der kan være andre godkendte sælgere på samme plads på samme tidspunkt. Placeringen af stadepladser ligger fast for indeværende år, men kan revideres for kommende sæson.    

Det – og meget andet - kan du læse mere om i Kontrakten, som du i udfyldt stand skal skrive under på, hvis din ansøgning bliver godkendt.

I kontrakten kan du se de krav, vi stiller og de forpligtelser, du påtager dig. Blandt andet at du kun må sælge i dagtimerne, ikke må støje, ikke må opstille borde og stole samt skal rydde op efter dig selv og dine kunder.

Pris for tilladelse

En tilladelse omfatter én mobil salgsvogn. Tilladelsen koster 3.500 kr. ekskl. moms og gælder frem til og med 31. december 2021.

Typer af vogne

Du kan søge om tilladelse til slag fra mindre mobile salgsvogne som fx christianiacykler, kaffeknallerter, salgstrailere og mindre foodtrucks.

Salgsvognens størrelse, farve og skiltning skal godkendes af Naturstyrelsen, før du kan få en tilladelse.

Hvad må du sælge

Fra din mobile salgsvogn må du kun sælge mad- og drikkevarer som fx kaffe, te, kakao, juice, mineralvand, kildevand, pandekager og is.

Du må dog ikke i henhold til reglerne i ”Lov om næring” sælge alkohol, sodavand, chokolade- og sukkervarer fra din mobile salgsvogn.

Det er vigtigt for Naturstyrelsen, at det der sælges fra salgsvogne ved indgangene til skovene, kun er noget, der kan bedrage til en skovtur og som folk nemt kan tage med og nyde i skoven. Derfor må du ikke sælge fx hele måltider, der fordre man sætter sig ned og derfor vil være mere forbundet med p-pladsen end skovturen.

Hvordan søger du

Der er indtil videre ikke et egentlig ansøgningsskema. Du skal blot sende en mail til Obfuscated Email, oplyser os om dit telefonnummer og vedlægge et billede af din salgsvogn. Så tager vi telefonisk kontakt til dig for at høre mere om dine planer.

Andre love og myndigheder

Det er dit ansvar, at du overholder alle love, regler og retningslinjer for salg fra din mobil salgsvogn. Du har selv ansvaret for at gøre dig bekendt med disse krav samt at indhente de nødvendige tilladelser.

Du kan bl.a. læse mere om reglerne i:

  • Erhvervsstyrelsens ”Bekendtgørelse om registrering af mobile udsalgssteder m.v.”  Link
  • "Lov om næring"  Link

Du kan læse yderligere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside Link:

Vær OBS på at du skal indhente tilladelser fra alle relevante myndigheder, inden du stiller din salgsvogn op første gang, og at vi kan bede om at se tilladelserne både i forbindelse med behandling af din ansøgning og ved kontrolbesøg ude i skoven.

Det er bl.a. tilladelser fra følgende myndigheder: 

  • Erhvervsstyrelsen: Mobile udsalgssteder skal senest 2 dage før påbegyndelsen registreres på Mobiltreg. Link 
  • Fødevarestyrelsen: Registrering hos Fødevarestyrelsen Link