Kørsel i skovene

Naturstyrelsen giver sjældent tilladelse til motorkørsel i skoven i forbindelse med skovture (hverken kørsel med bil, motorcykel eller med knallert), selvom vi godt kan forstå ønsket.

Baggrunden er bl.a. at skovens gående og cyklende gæster absolut ikke bryder sig om at møde biler i skoven. En lempelig administration øger erfaringsmæssigt motorkørslen gevaldigt. Så selvom den enkelte anmodning virker rimelig og fornuftig, vil en accept give al for megen motorkørsel i skoven, ikke mindst pga. en nødsaget accept til ligestillede ansøgninger. Så derfor giver vi næsten altid afslag for at sikre "ro i skoven". Det betyder også, at vi politianmelder al ulovlig motorkørsel!

I enkelte tilfælde giver vi tilladelser. Det drejer sig typisk om motorkørsel på hverdage i arbejdstiden, hvor plejehjem kan give beboerne en god tur eller hvor skoler og børneinstitutioner har ekstra mange små børn i skoven, uden at deres forældre kan hjælpe til med at bære.