Skovens naboer

Nabo til skoven - om skel og stendiger

Læs notat, der bl.a. beskriver reglerne for nedskæring af grene fra skovens skel til naboejendomme