Rollespil

Rollespil vil ofte virke meget forstyrrende på "skovens dybe stille ro" og kan derfor genere både skovens dyr og gæster. Det er derfor vigtigt, at arrangøren husker deltagerne på, at andre kommer i skoven for at nyde skovens dyreliv og "dybe stille ro", og at man husker det under spillet.

Det kræver skovejerens tilladelse at afholde rollespil. Der ansøges via ansøgningsskema.

På "Hovedstaden" gives tilladelse eller afslag på ansøgninger efter følgende retningslinier:

Der tillades ikke rollespil i stillezoner. Stillezonerne er: Ganløse Ore, Ganløse Eged, Nørreskoven (mellem Furesøen og Frederiksborgvej), Ryget Skov, Store Hareskov og Sønderskov.

Rollespil med op til 30 deltagere

Godkendes løbende når det ikke kolliderer med et andet godkendt arrangement.

Rollespil med flere end 30 deltagere

Der godkendes normalt kun 1 stort rollespil pr. måned pr. skov. "Hovedstaden" har i enkelte skove faste aftaler med enkelte foreninger om afholdelsen af rollespil. Det betyder, at der ikke indgås aftaler med andre foreninger om brug af denne skov. Hvis du vil spille med i den pågældende skov, må du søge medlemskab af den pågældende forening.

Lille Hareskov og Jonstrup Vang (nordøst)

Her spiller "Rollespilsforeningen Hareskoven" den 1.ste weekend i hver måned. Link til deres hjemmeside http://www.nordlenet.dk

Vestskoven

Her spiller "Tempus Vivo" den 2. søndag i hver måned for rollespillere op til 16 år. Link til deres hjemmeside http://babylonrollespil.dk/

I de andre skove er der periodevis aftaler om større spil, men ingen faste aftaler der gør skovene permanent optaget.