Træklatring

Ved markeringerne på kortet kan der efter ansøgning gives tilladelse til træklatring.

Træklatring med klatreudstyr kræver altid en tilladelse.
Naturstyrelsen Hovedstaden har udpeget 29 steder på enhedens arealer, hvor du vil kunne få tilladelse til træklatring.

Du søger om tilladelse via dette link Bookinaturen.dk

Tilladelse til træklatring gives på vilkår af:

  • At der udelukkende klatres i træer i området, som er udpeget i tilladelsen.
  • At træerne må ikke beskadiges, dvs. der må ikke anvendes skarpe genstande (f.eks. sporer) til klatringen, og træets stamme og grene skal beskyttes mod slidskader fra reb.
  • At man før man klatrer op i træet, grundigt iagttager livet i træet og de omkringstående træer, og hvis man kan se reder eller er i tvivl om, der er reder i nogle af træernes krone, så må man ikke klatre op i træet.
  • At træet mindst skal være 50 meter væk fra boliger/naboers haver.
  • At når træerne i skoven udvælges, skal man sikre sig, at klatringen ikke generer andre skovgæster.

Der gives ikke tilladelse til træklatring mellem solnedgang og solopgang i dyrenes yngleperiode fra d. 1. april d. 15. juli.

Der gives ikke tilladelse til motorkørsel i forbindelse med træklatring.

Træklatring kan være farligt, da det foregår i højderne.
Det anbefales derfor, at der altid er en erfaren klatrer til stede under klatringen, og at udstyr tjekkes og vedligeholdes, før der klatres.