Offentlige møder om urørt skov

Skovene bliver mere vilde og naturlig - kom og hør mere om processen!
Naturstyrelsen inviterer til en række møder, hvor der vil blive fortalt om fremtiden for de skove, som er udpeget til urørte skove. Skovene er udpeget til at blive urørte for at sikre og forbedre biodiversiteten - altså den biologiske mangfoldighed.

"Udpegningen som urørte skove betyder, at træproduktionen stopper for at give bedre vilkår for biodiversiteten. Oplevelserne i skovene vil blive mere mangfoldige. I de nuværende produktionsskove vokser ens træarter i samme alder, mens der på sigt i de urørte skove vil vokse mange forskellige træarter i mange forskellige aldre side om side. Træerne vil ikke blive fældet, men vil få lov at stå til de falder om. I de gamle træer vil svampe, insekter og hulrugende fugle få nye levesteder. Skovene vil selvfølgelig fortsat være attraktive rekreative områder med muligheder for oplevelser og motion", fortæller skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen.

Formålet med møderne er at informere om vilkår og fremtid for skovene.

Møderne vil finde sted som en skovtur/ekskursion til fods. Input og dialog med deltagerne vil efterfølgende indgå i planlægningen af den fremtidige forvaltning.

Alle er velkommen til at deltage på en lille tur rundt i skoven, hvor Naturstyrelsen vil vise eksempler på den nuværende forvaltning, og hvordan skoven kan få mulighed for at udvikle sig naturligt, når den bliver urørt skov.

Herunder kan du læse mere om, hvor og hvornår der er offentlige møder i dine lokale skove.

Der vil blive afholdt følgende 6 møder:

Tidspunkt Skov Mødested  
Mandag den 16.8. kl 17-19 Farumskovene P-pladsen, Farumvej 133, 3660 Stenløse Link til kort
Torsdag den 26.8. kl 17-19 Store Hareskov og Nørreskoven P-pladsen ved Halvejshuset på Frederiksborgvej Link til kort
Mandag den 30.8. kl 17-19 Pinseskoven P-pladsen ved Hilversumvej Link til kort
Onsdag den 1.9. kl 17-19 Rudeskov P-pladsen ved den sydlige ende af Femsølyng på Hørsholm Kongevej Link til kort
Mandag den 6.9. kl 17-19 Jægersborg Hegn og Ravnholm P-pladsen midt på Skodsborgvej - på nordsiden af vejen Link til kort
Onsdag den 8.9. kl 17-19 Gentofteskovene P-pladsen ved den gamle akvariebygning Link til kort