Offentlige møder om urørt skov

Skovene bliver mere vilde og naturlige - Derfor har Naturstyrelsen Hovedstaden afholdt 6 offentlige møder, hvor der blev fortalt om fremtiden for de skove, som er udpeget til urørte skove. Skovene er udpeget til at blive urørte for at sikre og forbedre biodiversiteten - altså den biologiske mangfoldighed.

"Udpegningen som urørte skove betyder, at træproduktionen stopper for at give bedre vilkår for biodiversiteten. Oplevelserne i skovene vil blive mere mangfoldige.

I de nuværende produktionsskove vokser ens træarter i samme alder, mens der på sigt i de urørte skove vil vokse mange forskellige træarter i mange forskellige aldre side om side. Træerne vil ikke blive fældet, men vil få lov at stå til de falder om. I de gamle træer vil svampe, insekter og hulrugende fugle få nye levesteder. Skovene vil selvfølgelig fortsat være attraktive rekreative områder med muligheder for oplevelser og motion", fortæller skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen.

Formålet med møderne var at informere om vilkår og fremtid for skovene.

Referat fra møderne: