Urørt skov og anden biodiversitetsskov

Udpegningen af urørt skov og skov til anden biodiversitetsformål i større sammenhængende områder betyder, at Naturstyrelsen på sigt kan give naturen et stort løft og derved kan tilbyde borgerne en helt ny og vildere naturoplevelse.

I forbindelse med udpegningen inviterer Naturstyrelsen dig til at deltage i møder ude i skoven, som du kan læse mere om her:
Møder om urørte skove

Referater fra møderne

Du kan læse mere om udpegningen og om den videre proces her:
Skov til biodiversitetsformål

Hvor, der er udpeget skove i Hovedstadsområdet, kan du se her:
Kort over urørt skov og anden biodiversitetsskov 

Fri adgang
De endelige udpegninger af ny vild natur betyder ikke, at der er adgang forbudt. Som altid er der fri adgang i døgnets 24 timer på statens arealer, og det vil forsat være muligt at lave friluftsaktiviteter.

Fakta: Så mange hektar er der samlet udpeget på Naturstyrelsen Hovedstaden

Skov

Hektar

Charlottenlund Skov

61

Farumskovene:
Nyvang
Terkelskov
Farum Lillevang
Ganløse Ore
Ryget Skov
Store Hareskov
Nørreskoven

1.122

Jægersborg Hegn m.fl.

508

Rude Skov

317

Pinseskoven 

178

I alt

2.186

I urørt skov og anden biodiversitetsskov har naturen førsteprioritet.

Herunder kan du se, hvad der er tilladt og forbudt, når skovene er udlagt

Forbudt i urørt skov:

 • Skovdrift
 • Fjernelse af træer og dødt ved

Tilladt i urørt skov:

 • Naturpleje for at gavne biodiversitet, herunder afgræsning med større dyr for at opnå en mere naturlig dynamik
 • Friluftsliv for borgerne
 • Bekæmpelse af invasive arter
 • Fældning af træer der er til gene for trafikken, friluftslivet, fortidsminder eller udgør en sikkerhedsrisikoi
 • Jagt og fisker

Anden biodiversitetsskov

 • Der må gerne være en træproduktion i anden biodiversitetsskov, men hovedformålet på arealet er biodiversitet.
 • Der efterlades minimum 15 ældre træer pr. ha til naturligt henfald og død
 • Dødt træ fjernes ikke
 • Friluftsliv, jagt og fiskeri, bekæmpelse af invasive arter med videre er tilladt lige som i en urørt skov