Offentlige møder om urørte skove

Skoven bliver mere vild og naturlig – kom og hør mere om processen!

Naturstyrelsen inviterer til en række møder, hvor der vil blive fortalt om fremtiden for de skove, som er udpeget til urørte skove.
Dato og mødested for møderne kan du se nederst på denne side.

På møderne vil Naturstyrelsen orientere om, hvilke ændringer det vil medføre, at skovene er udpeget til urørte skove.

”Udpegning som urørte skove betyder, at selve træproduktionen indstilles for at give bedre vilkår for biodiversiteten. Skovene vil fortsat kunne bruges af borgerne til friluftsliv og skovgæsterne vil i fremtiden opleve en vildere og andersledes end den nuværende dyrkede produktionskov ”, fortæller skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen.

Skovene er udpeget for at sikre og forbedre biodiversiteten altså den biologiske mangfoldighed.

Formålet med møderne er at informere om vilkår og fremtid for skovene.

Selvom alle skovene er udpeget til urørt skov, så vil der forsat blive fældet træer i de kommende år, men under vilkår, der sikrer, at skovene vil kunne udvikle sig gunstigt i forhold til at forbedre biodiversiteten - altså give naturen og mangfoldigheden de bedste muligheder hurtigst muligt - når de bliver helt urørte fra den 1. januar 2027.

Møderne vil finde sted som en skovtur/ekskursion til fods og ventes at vare cirka 2 timer. Input og dialog med deltagerne vil indgå i planlægning af den fremtidige forvaltning.

Der vil blive afholdt følgende 5 møder:

Den 3. april kl. 17-19:
Nørreskoven Mødested er ved skovvejen Dybendalsvejs udmunding i Frederiksborgvej ca. 700 meter syd for afkørslen til Furesøbad.
Link til kort

Den 10. april kl. 17-19:
Store Hareskov. Mødested: Hareskoven Station, 3500 Værløse.
Link til kort

Den 23.april kl. 17-19:
Ganløse Ore. Mødested: P-plads i krydset Farumvej og skovvejen Kalkværksvej. 
Link til kort

Den 1. maj kl. 17-19:
Ryget Skov. Mødested: Indgangen for enden af Ryetvej, 3500 Værløse, ved tunnelen under S-togsbanen. 
Link til kort

Den 6.maj kl. 17-19:
Farum Lillevang. Mødested: P-pladsen på nordsiden af Slangerupvej lige øst for skovvejen Harevej. 
Link til kort