Vestskovens drift og pleje

Vestskoven er en af Danmarks mest besøgte skove, og da det samtidig er en relativt ny skov, er der naturligvis megen opmærksomhed på skoven og de forskellige opgaver, der udføres i den.

For at hjælpe dig og andre brugere, vil vi på denne side forsøge at holde dig ajour med nye tiltag.

Målet med denne side

Vi håber, siden vil give dig mulighed for at planlægge dine besøg, så du ikke bliver overrasket over at møde det arbejde, der er planlagt eller i gang i Vestskoven.

Ligeledes vil vi her på siden også offentliggøre de forskellige spørgsmål og svar, vi får til driften af skoven.
Derfor håber vi, at du vil maile til os, hvis du har spørgsmål om driften. Dit spørgsmål vil blive offentliggjort, hvis vi vurderer, at det har generel værdi. Mailadressen er

Planlagte arbejder i skoven:

I løbet af foråret 2017 opfordrede Naturstyrelsen alle til at finde på den helt rigtige gaveidé til Vestskoven.
Her kan du læse mere om gaveønskerne og hvilke der bliver realiseret: Vestskoven 50 år

Flere bænke i  Vestskoven

Frem til den 21.oktober 2018 kan du være med til at bestemme, hvor der skal sættes nye bænke op i Vestskoven. Du kan se mere om det her: Flere bænke i Vestskoven

Nedrivninger

Der vil i løbet af efteråret 2018 blive nedrevet 2 bygninger i Vestskoven: 
Det tidligere skovfogedsted, Trippendal nedrives, idet det efter en mindre brand er så ødelagt af sod, at det ikke kan betale sig at renovere huset. Det store maskinhus bevares som driftbygning.
Spejderhuset, Hvissingehus nedrives, idet spejderne har opsagt lejemålet, og huset er i så dårlig stand, at det ikke kan genudlejes. Træhuset på grunden nedrives ikke.

Vejvedligeholdelse i Vestskoven

I løbet af august 2018 får flere af skovvejene i Vestskoven nyt grus, og derfor kan man risikere at møde store maskiner, der lægger grus ud og derefter tromler det, så vejene bliver hårde og faste at færdes på.
Samtidig med at dette arbejde udføres, bliver der på udvalgte strækninger beskåret træer og buske, så de ikke gror ind over vejene. Der vil så vidt muligt blive ryddet op på vejene i takt med, at arbejdet afsluttes.

Parkeringsplads midlertidigt lukket

August 2018
Parkeringspladsen på Ballerupvej ved Reumerts Ege er blevt lukket frem til slutningen af august. Pladsen bliver brugt af en af vores entreprenører til depot for grus og andet materiale, der skal bruges til vejvedligeholdelse.
P-pladsen vil blive åbnet igen i slutningen af måneden.

Udkørsel af træ

Efter den 15. juli gik arbejdet i gang med at køre det træ ud, som blev fældet i vinteren 2017/18. 

Jordbunden er hård efter den megen tørke, fuglenes yngleperiode er officielt afsluttet, og der er ikke så mange skovgæster i Vestskoven, så derfor forårsager maskinernes kørsel mindst mulig skade nu. Det kan dog ikke undgås, at maskinenrne taber lidt undervejs, men det vil vi forsøge at fjerne løbende. Ligeledes kan man være udsat for, at man lige skal vente lidt, mens maskinen læsser af eller kører rundt, og det beklager vi meget.
Sørg for ikke at komme for tæt på maskinen, da den er stor, og føreren ikke kan være opmærksom på alle hjørner hele tiden.

De store hjul på maskinen er med til at minimere skaderne i skovbunden.

Derudover fælder vi træer ved stier og i skovbryn, hvis det er billigere end at beskære. Sådanne opgaver langtidsplanlægges ikke og er ikke med i ovenstående skovningsplan.