Fødselsdagsgaven til Vestskoven

Der er kommet mange forslag til "Gaven til Vestskoven" og nu
arbejder dommerpanelet sig gennem alle forslag og ser på, hvordan og hvilke der bedst kan realiseres

Dommerpanelet holdt møde 7. september 2017 og bad Naturstyrelsen om at arbejde videre på baggrund af drøftelserne på mødet på det vilkår, at resultatet af dommerpanelets konklusioner bliver færdige og offentliggjort inden udgangen af 2017.

 

Dommerpanelet har følgende medlemmer:

 • Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune
 • Ole Bertelsen fra brugerrådet
 • Poul Evald Hansen fra brugerrådet
 • Journalist Ellen Ø. Andersen fra Politiken
 • Naturvejleder Stephan Springborg (sekretær)
 • Skovrider Kim Søderlund (Formand)

I dommerpanelet er det blevet besluttet, at der arbejdes efter følgende principper ved prioriteringen:

Høj prioritet har forslag som:

 • Giver Vestskoven nye og særlige attraktioner.
 • Højner de fleste skovgæsters skovtur i form af bedre adgang, bedre tilbud og bedre oplevelse.
 • Har lang holdbarhedstid med lav vedligeholdelse.
 • Forebygger konflikter mellem brugergrupper.

Lav prioritet har forslag som: 

 • Er faciliteter til specielle brugergrupper

Naturstyrelsen vil dog, hvis forlagene er relevante, tage kontakt til de specielle brugergrupper og nævne, at deres forslag måske kan realiseres via en såkaldt partnerskabsaftale. Det indebærer, at brugerne kan få lov til at etablere og vedligeholde faciliteter indenfor aftalte rammer. Rammerne skal sikre at de øvrige skovgæster fortsat har gode vilkår for deres interesse uden at blive generet væsentligt af andres faciliteter.