Herunder kan du se en liste over de idéer, der er kommet.
Det var muligt, at komme med forslag frem til den den 31. maj.
Forslag, der er modtaget efter denne dato, vil blive modtaget med tak, men de kan ikke komme i betragtning ved bedømmelsen af "Gaveidéer til Vestskoven". Naturstyrelsen vil derimod se på forslagene og vurdere, om de eventuelt kan realiseres på anden måde.

Naturstyrelsen opfordrer dig derfor til at sende forslag til nye tiltag til Obfuscated Email, Alle forslag modtages med tak, og vi håber selvfølgelig, at det er muligt for os at realisere dem.

Forslag fra:

Forslag: 

Julie Thorup

Indsendt til Politiken

Der etableres flere små/mindre stier, der snoer sig på kryds, tværs og rundt i skoven, således at man ikke "blot" skal gå på brede grusveje - men at man  får mulighed for at tilrettelægge/gå ture af meget forskellige længder/tidsforbrug - og helt omgivet af træer/bevoksning

Mike Rømer

Indsendt til Politiken

Gaven til Vestskovens 50 års fødselsdag skal naturlivis tage sit udgangspunkt i det første træ, som mere eller mindre fremsynede borgmestre, en landbrugsminister og andre spidsfolk plantede i 1967. Her bør der opføres en diskret markering af begivenheden, og fra dette sakrale sted skal der så sno sig en organisk gangbro, som stiger langsomt op gennem træstammer, grene og løv, for til sidst at ende i et udsigtstårn af råt tilhugget træ fra skoven (hvis man altså må det). Gangbroen skal ikke være særlig høj i sit forløb - 5-7 meter maks. og gerne mindre undervejs - eftersom der er tale om en meget ung skov. Men forløbet af gangbroen må gerne være meget synlig for publikum med et stramt og gennemtænkt arkitektonisk udtryk og forløb, der kan understrege, at her er der en skov med en ret usædvanlig historie. Og den lave gangbro må nødvendigvis afsluttes i et stigende forløb, indtil den møder et fabulerende udsigtstårn, som gode arkitekter har tegnet, og hvorfra man kan se ud over hele skoven og de omliggende byer og landskaber.

Søren Mølholm

1. at Vestskoven får afmærket de meget få MTB-spor, der findes, så de ikke bliver benyttet af heste. Der findes omkring 33 kilometer ridestier i skoven, mod knap 5 km MTB-spor!

2. at der ikke skoves på arealerne med mtb-spor ved Kroppedal og Ole Rømers Høj. Skovning medfører ødelagte spor af skovmaskiner.

Louise

Mindre støj fra bilerne på motorvejene.

Der bør opføres støjvolde langs alle motorvejene eller nedsættes et udvalg, som på sigt sikrer, at der opføres støjvolde efterhånden, som det bliver muligt - uden at skoven ødelægges

St. Vejleådal arbejdsgruppe, Friluftsrådet Kbh. Vest

v. formand Arne Lie

Mere vand i St. Vejleådal opstrøms Snubbekorsvej. Dette vil øge biodiversiteten og give fine oplevelser for publikum. Der ligger en projektbeskrivelse på dette: "Forundersøgelse til VMP II vådområdeprojekt ved Risby; Kbhs Amt, oktober 2004" 

 • Genskabe noget af det vandmiljø som har eksisteret på området tidligere ved at retablere vandskellet vest for Porsemosen
 • Få mere permanet vand under den kommende vinkingebro ved Vikingelandsbyen
 • Få mulighed for at give St. Vejleå nedstrøms Snubbekorsvej vand igen

Jens Hansen

Ballancebane i "Trekantskoven" a la Midgårdsormen i Boserup Skov. Banen udføre i sten eller træ og kan være 3-500 meter lang

Christine B. H. Tolderlund 

Vestskoven bør få mere uberørt natur og mindre motorsav og kommerciel udnyttelse

John Hansen

 1. Støjværn man ikke kan se igennem mellem Harestrup Mose og Frederikssundmotorvejen
 2. Rødeg plantes langs Petersborggårdvej eller i den åbne indhegning mellem Blåbærvej og Persborggårdvej
 3. Ny låge til pæreplantagen - alternativt kan hængelåsen på den nuværende store brede jernlåge fjernes, så vi selv kan lukke os ind og ud som før
 4. Et fugletårn i indhegning på hjørnet af Kringelstien og Langkærvej overfor kvægstalden. Gerne med læ for regn.

Birte Jönsson

Bedre vedligeholdelse:

 • Grusstier opgraderes
 • Ridestier opgraderes
 • Skovlegepladsen sættes i stand
 • Kringelstien sættes i stand
 • Køerne bør ikke gå, hvor publikum færdes til fods, på hest, på cykel eller med hund og barnevogn
 • Bænke opgraderes

Anne

Køer

Signe

Nye bænke

Luna

Svævebane

Ava Mau Refsgaard

Legeplads, ishus og discohus

Emma

En kæmpe forhindringsbane

Mica Thomsen Luciano

En lille "forlystelsespark" eller i hvertfald en legeplads

Selma

Hule i træ

Coco

Hule i træ

Rune

Nye fuglehuse

Peter Steen

 1. Dedikerede MTB spor - herunder enkelte Single-track spor. 
 2. Bedre regler for ryttere til hest, der rider i skovbunden, så ryttere med heste og andre brugergrupper ikke kommer i konflikt med hinanden
 3. Udvælgelse af skovarealer, hvor det alene er tilladt at vandre og cykle - og skilte med dette 

Lars Bruun

Formand for Vestskovens Rytterlaug

1. Fjernelse af de 4 færriste ved de nye kvægfolde.
2. Alternativt montering af hovfang i færiste og/eller erstatte dem med vildtmåtter.
3. Udskiftning af låger til ridende i sluser ind til nye kofolde med nogle mere ridevenlige låger.
4. Flere ridevenlige låger andre steder ind til de nye kofolde.
5. Re-etablering/renovering af 4-5km nedslidte ridestier primært vest for Ring 4.
6. Anlæg af 5-6 km nye ridestier øst og vest for Ring 4 bl.a. til sikring mod blandet trafik på stierne i skoven.
7. Flere søer vest for Ring 4. Overskudsjord anvendes til hævning af lavtliggende ridestier.
8. Permanent TREC bane som den NST har tilladt i Frederikshåb Plantage

Francia Galera Jensen

Svævebane

Emilie på 9 - snart 10 år

En lille naturlegeplads
Dyr man kan kæle med
En forhindringsbane

Julie

En gynge

Cecilie

En gynge

Leo Madsen

Opsætning af en transportabel skilift i forbindelse med den tidligere foreslåede snekanon

Helle Brønnum, Islænderklubben HRIMNIR Vestskoven

Islandshesteklubben HRIMNIR ønsker i prioriteret rækkefølge:

1) ny og større gæstefold ved Herstedhøje som supplement til den lille eksisterende
2) alternativt ny STOR gæstefold ved Herstedhøje
3) ny gæstefold ved Hestebadesøen
4) ny gæstefold ved Madpakkehuset

Villy Malmgren

Vestskoven ønsker sig en masse bænke, så at alle skovens besøgende har mulighed for at hvile sig, når de går rundt og nyder den

Lars Novrup

En rute som kørestolsbrugere kan benytte. Ruten kan med fordel starte ved Naturcentret og laves med betonplader eller asfalt. Det vil være unikt for Københavnsområdet og give alle med kørestol en mulighed for at nyde naturen på første parket

Jens Grøn

1) Ny bålhytte til Mønterne som afløser for den der brændte

2) En renovering og genplantning af  Mønternes mange forskellige træer i de oprindelige felter

Kell Østerlind

1: anemoner (for dem er der næsten ingen af i Vestskoven)
2: en drone til naturcentret, så børn i skolestuen kan flyve inspektionsture ud over hele skoven og tilrettelægge deres ture fra fugleperspektiv. Hvad vokser hvor osv
3: en uglekasse med kamera så billeder transmitteres til skolestuen

Albertslund Naturgruppe

v. formand Arne Lie

Et nyt paddevandhul. Max. 300 m fra eksisterende vandhul. Hullet bør være relativt lavvandet. Det skal have flade brinker og meget fladt vand. Bør udtørre i nogle år. Jorden køres væk, og der må gerne etableres ly og læ i nærheden i form af dødt ved og stendiger til overvintring.

Der er foreslået 2 placeringer øst for Herstedøster.

Helle Brønnum, Islænderklubben Hrimnir

Ønske om ny større gæstefold til heste ved Naturcenter Herstedhøje, eller én mere til supplement for eksisterende

Iben og Natasha

Kikkert på bakken

Gynger

Kaniner

Flere heste

Papegøjer

NN

Fjerne containerplads på Herstedøstervej

Maia og Lisa

Hytte oppe i et træ. Rutchebane ned fra hytten

Maia

Gynger

Lucas

Svævebane

Lars Bruun

fra Vestskovens Rytterlaug

 1. Fjerne de 4 færiste ved de nye kvægfolde
 2. Alternativt montering af hovfang og/eller erstatte dem med vildtmåtter
 3. Udskiftning af de 4 låger i slusen ved kvægfolden til mere ridevenlig låge
 4. Flere ridevenlige låger i de nye kvægfolde
 5. Re-etablering/renovering af 4-5 km nedslidte ridestier primært vest for Ring-4
 6. Anlæg af 5-6 km nye ridestier øst og vest for Ring-4 primært til sikring mod blandet trafik på stierne
 7. Flere søer vest for ring-4. Overskudsjord bruges til at hæve lavtliggende ridestier

Rojn Aurbaldcen

"Go High-bane" til børn og voksne

Ida Feldfoss

Tarzanskov, hvor man kan svinge sig i tove, klatre i klatretove, hvile i hængekøjer og hygge sig sammen

Lisa

Forhindringsbane med store sten, skæv trappe og rutshebane

NN

Et "Landartprojekt" udført af en lokal kunstner

Eva 9 år

Legepladser

Elias Nord

En forhindringsbane

Jens Hansen

På Naturcenter Herstedhøje etableres affaldssortering i store spande med gennemsigtige låg, så gæsterne på Naturcenteret selv kan sortere deres affald. Glas, madrester o.s.v.

Åse

Skraldespande på P-pladsen på Orkidevej til de mange gæster, der mødes der og har mad og andet med.
Skraldespanden skal tømmes regelmæssigt

Gitte

Et meget stort ønske fra flere som bruger Vestskoven er vandposter. Der står flere i Brøndbyskoven, og det skaber en stor værdi, når man løber eller cykler i skoven

Jann Jeppesen

En snekanon

Begrundelse: når der en sjælden gang er sne på Herstedhøje, er der fyldt med glade børn, forældre og andre kælkeglade mennesker, som suser ned af bakken. Det er desværre bare så sjældent, at sneen kommer og bliver liggende flere dage.

En snekanon vil skabe stor glæde og aktivitet på højen

Karen Lundblad

En venskabsskov på et tørt sted ude i verden.

I Vestskoven planter vi et særligt Verdenstræ og støtter et projekt et tørt sted på kloden

Johanna Munch Petersen

 Bænke og borde nær stierne ved Vikingelandsbyen

Julie Thorup

At der etableres flere små/mindre stier, der snoer sig på kryds, tværs og rundt i skoven. 

Således at man ikke "blot" skal gå på brede grusveje - men at man  får mulighed for at tilrettelægge/gå ture af meget forskellige længder/tidsforbrug - og helt omgivet af træer/bevoksning

Erik Hansen

En tiltrængt renovering/opdatering af skiltningen i hele området
Henrik Petersen Opsætning af natuglekasser samt tårnfalkekasser - dette forslag, da skoven endnu er for ung til, at der er redemugligheder for disse dyr
Caroline Jürgensen Shelter
Nora Bergholm Lejrplads/shelter
Ida-Marie Lys rundt i hele skoven
Jacob Bendtsen Naturlegeplads med balancebaner, væltede klatretræer, tove til at svinge i, vipper og rutsjebaner.
Kan ekesempelvis etableres på den lille bakke ved naturcenteret
Ava Aktiviteter for heste
NN Forhindringsbane i trætoppene. Måske i flere niveauer
NN Svævebane ned fra bakkerne
NN Indhegning til hunde
NN Bøfler
Maja Andersen Frugttræer

Anne-Marie Olsen

Små åer og grøfter med naturbroer, så børn kan lege "De 3 Bukkebruse"

Et hyttte/wigwam-område, hvor børn kan lege. Laves af tynde stammer, der samles i toppen

Heidi Jensen

En ekstra fiskesø ved Naturcenter Herstedhøje. Den eksisterende er ikke stor nok, når der er mange børn på centeret

Jonathan

Skraldespande
Forhindringsbane
Dyr

Jan Lindemann

Flere bænke på solrige og smukke steder.
Fugletårne. F.eks nordøslige ende af Stensletten

Kristoffer Jacobsen

MTB-track

Aage Søgaard Andersen

Kronologisk plantesamling, hvor man kan følge en sti og med mellemrum møde grupper af alle vore træarter fra de første indvandrede polarpil, birk, bævreasp, kristtjørn  til eg, bøg og andre løvtræer (også lindearter og elm, der ikke har haft forstmæssig betydning, men som alle træer har også den haft stor betydning for landskabet) til nåletræer afsluttet med en juletræsplantning og pyntegrønt. Hver art naturligvis forsynet med en tavle med oplysninger om oprindelse, årstal, anvendelse etc.

Samlingen kunne evt. skabes ved udhugning i eksisterende beplantning

Aura

Kaniner

Anni Zeuther

Kunst udskåret i store træstammer. 

Måske 10 forskellige værker og en skattejagt ved dem

Berta om Marie

Fuglehotel

William

Grise, kaniner og hunde

Aida Westermann Strandby

Bænke i skoven

Små huler

Naturlegeplads 

"Min farfar var med til at køre jord fra Skovlunde til Herstedhøje ..."

Tove Schwartzbach

En stor trold af træ a la dem som findes ved Høgsbjerget og andre steder på Vestegnen

Danmarks Naturfredningsforening

Albertslund

v. formand Poul Evald Hansen

Urørt natur
Større græsareal afmærkes og evt. indhegnes til naturlig tilgroning. Dog fjernes invasive arter. Arealet bør have en vis størrelse og helst mere en 3-5 ha

Flere søer i Vestskoven. Der mangler søer N og NØ for Herstedhøje. Søerne skal være lavvandede og soleksponerede. Nogle søer kan have karakter af damme, som lejlighedsvis tørrer ud

Konkret ønskes:

 • 1-2 småsøer ved naturcenter Herstedhøje
 • 2-3 småsøer på Stensletten og de lavtliggende områder SØ for lilleskolen
 • 3-4 småsøer i området mellem Herstedøstervej og Motorvejen (1 kan evt. ligge syd for Herstedøstervej), hvor der decideret mangler søer.
 • 1 sø på de åbne arealer ved Mønterne
 • 1 skovsø ved Gåseholmen NV for Galgebakken. Der er et lavtliggende grøftet område, der sandsynligvis vil blive til sø, hvis man kaster drængrøfterne til
 • 1 større lavvandet kær mod NV, øst for Ledøjevej og syd for Risbyåen. Her er drænet og grøftet i forvejen, og terrænformerne synes oplagte til at skabe et vådområde
Lene Darre

Bænk ved grusvejen på Herstedhøje

Merete Løwe Drewsen

Støjdæmpning af motorvejsstøjen

Få en fast klumme i Albertslundposten "Livet i Vestskoven"

Få hyppige vandringer med naturvejleder gennem skoven med forskellige emner

Etablere gåture og ruter for madører: Indsamling af vilde urter til eget forbrug: mad og natur i skoven 

Indelukket til hundene langs Herstedøstervej får "legeredskaber" til hunde agility etc. Dvs. udfordringer for hundene og deres ejere

Ugentlig formiddagsgåtur for kvinder af alle nationaliteter, ugentlig formiddagsgåtur for mænd af alle nationaliteter, fitness i skoven m.v.

Etablering af "Vestskovens Venner" med fx 4 årlige emails fra vores skov om højlandskvægets tilstand, om nyplantning i skoven etc

NN

Træerne får lov at gå til. Vi trænger til mere tæt skov med biller, fugle og tæt bevoksning

Martin

4 store trolde udhugget i sten. En i hver kommune og kaldes for Albert (m), Balle(m), Høje tå(m) og Glost(f).  

Cordua Madsen

Renovering af Kringelstien

Opsætte trolde og andre skovfigurer til gys og glæde og historiefortælling

Fortælleposter med historier rundt i skoven til læring og hygge

Henriette Duun Naturlegeplads for børn i alle aldre
Jeanette Jensen Naturlegeplads for alle aldre - børn og voksne
Benny Haastrup Flere shelterpladser med bålpladser og borde
Agi D. Zachariasen Go High Klatring (i samme stil som på Kragerup Gods)
Tobias Forhindringsbane af træ
Silje Bering Balance- og forhindringsbane af træ
Lisa Et træhus oppe i et træ
Mikkel Juul Svævebane ned ad Herstedhøje eller den lille høj
Christoffer Højgaard Legeplads på bakken
Selia Legeplads
Rene Andersen Flere søer
Olivia Legaard Naturlegeplads
Lisbeth Petersen

Naturbænke lavet af træstammer

Flere fuglehuse til store fugle og til stære

Stina

En trætop-bane

Frida

Flere blomster og mere græs i Vestskoven

Bent og Trygve

Flere bålpladser til madlavning

Sheltere til ly og læ

Selia Legeplads
Ellen Sternberg  Legehus med svævebane
Jette Sternberg Treetop-walk med inspiration fra Costa Rica (hængebroer)
Ellen og Jette Sternberg Tree-top-house til overnatning
Jessika

Heste

Dyr

Flere salamandere

Mathilde Nyman Pedersen

Svævebane fra bakke til bakke eller fra bakketop til fod

Annasofia Nyman Pedersen

Et gigantisk spindelvæv til at klatre i og med klokker som man kan konkurrere 2&2 om at få til at ringe

Christina Landberg

Flere naturlegepladser

Musikinstrumenter - xylofon, forhindringsbane, babygynger, sandkasse, noget man kan rulle på og vippe

Sofie

Flere ting man kan lege på og flere fuglehuse

Louis

Kænguru

Andreas

Legeplads

Willum

Parkourbane

Simone

Ny legeplads for store og små

Bastian Arvedsen

Flere grønne marker

Kent Chr. Arvedsen

Flere træer får lov til at blive

Tove Schwartzbach

Flere bænke langs grusvejen op ad bjerget

Fugletårn ved Sletten

Cecilie

En gynge til familier

Philippa mac Lech

Flere dyr (køer og heste)

Simone

Stald med dyr

Simone

Klappefår