Vestvolden. Pleje- og anlægsplan

Ny Pleje- og anlægsplan for perioden 2021-25 for Vestvolden på plads.

Naturstyrelsen og Hvidovre, Brøndby, Rødovre og Københavns kommuner har udarbejdet en nu Pleje- og anlægsplan for Vestvolden for perioden 2021-25. Planen er i stor udstrækning en videreførelse af den tidligere plan, dog med den ændring, at der er åbnet mulighed for at rydde en del af bevoksningen på selve voldanlægget ud for Avedøre Sletten. Planen har været i hørring hos Dansk Ornitologisk forening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Botanisk forening, Friluftsrådet og Foreningen Vestvoldens Venner.

Pleje og anlægsplan for Vestvolden.

Bilag:

Oversigt over bilag

1. Plejeplan

2. Plejeplan

3. Plejeplan

4. Plejeplan

5. Plejeplan

6. Plejeplan

7. Plejeplan

8. Plejeplan

9. Plejeplan

10. Plejeplan

11. Plejeplan

12. Plejeplan

13. Plejeplan

14. Høringsnotat

Bevoksningspleje BK

Bevoksningspleje HK nordre

Bevoksningspleje HK Søndre

Bevoksningspleje KK

Bevoksningspleje RK Nordre

Bevoksningspleje RK Søndre