Vi skader træer

Veteranisering i fuld gang

Du kan på din tur i skoven opleve et helt usædvanligt syn i flere statsskove.

Det er synet af skovarbejdere, der skærer dybe huller i levende træer, skærer bark af i strimler, tænder bål ved træernes rødder, så flammerne slikker op ad stammen på træerne, sprænger huller i stammerne eller grene af med dynamit.

Veteranisering af træer, efterligner de naturlige hændelser, et træ bliver udsat for i løbet af et langt liv, det kan være i form af lynnedslag, sygdom, spættehuller, vind og vejr.

Når vi "ringer" træet ved at fjerne en ring med bark, eller når vi saver et hul i stammen med en motorsav, bliver det nemt for svampe at brede sig til træet og  senere kan eksempelvis biller, træhvepse og orme lettere bosætte sig i det rådnende træ - dvs de får et nyt levested.

Også huller og revner, gavner svampe og insekter; men især flagermus og fugle flytter gerne ind her og bruger stederne som hvile- eller ynglesteder.

Et andet formål med hele projektet er at fælde de træer, der nu er ved at vokse op, så de skygger for eksempelvis gamle ege.

Alle træerne, der fældes, vil blive liggende tilbage på skovbunden for at tilgodese de mange arter af svampe og insekter, der er knyttet til livet i dødt træ.

Vi er altså ved at skabe muligheder for at øge biodiversiteten med stormskridt, samtidig med at vi hjælper egene til at få et langt liv.

Du kan læse mere om projektet i denne pressemeddelelse fra december 2020:

Veteranisering