Naturstyrelsen
Kronjylland

Naturstyrelsen i Kronjylland forvalter statens skove og naturarealer i Kronjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...

  Det kan du lave i naturen

  Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
  Læs mere om cookies

   

  Kontakt Naturstyrelsen Kronjylland

  På e-mail:

  På telefon: 72 54 39 20

  eller på fax: 86 45 40 36

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag til torsdag: 8.30-16.00

  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid kan du ringe direkte på kontakttelefonen

  Naturstyrelsen Kronjylland
  Vasevej 7
  8920 Randers NV

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016401109
  EAN: 5798000860315

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Peter Brostrøm

  Skovrider
  Arealdrift

  Sandor Hestbæk Markus

  Vildtkonsulent
  Ansvarsområde kronjylland

  Ivar Høst

  Vildtkonsulent
  Ansvarsområde Himmerland og Vendsyssel

  Jan Grundtvig Højland

  Biolog, Naturvejleder
  Publikum, partnerskaber, formidling

  Eigil Møller

  Skovfoged
  Arealskovfoged og personaleansvarlig for skovarbejderne

  Jesper Stenild

  Forstfuldmægtig
  Naturpleje, LIFE-projekter

  Peder Kirk Iversen

  Landbrugsfuldmætig
  Landbrug, naturpleje

  Søren Rasmussen

  Specialkonsulent
  LIFE-projekter

  Steen Bonne Rasmussen

  Skovfoged
  Borgerkontakt, projekttovholder ”De 5 Hald’er”
  Morten Moesgaard Ravnholt

  Morten Moesgaard Ravnholt

  Skovfoged
  Personaleleder, driftsleder
  Pina Laursen

  Pina Laursen

  Enhedssekretær
  Matilde Krogh Raahede

  Matilde Krogh Råhede

  Distriktsfuldmægtig
  Rasmus Bjørnebo Neidhardt

  Rasmus Bjørnebo Neidhardt

  SLING-elev

  Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 72 54 39 20.

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

  Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne