Naturstyrelsen
Kronjylland

Naturstyrelsen i Kronjylland forvalter statens skove og naturarealer i Kronjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Det kan du lave i naturen

På e-mail: Obfuscated Email

På telefon: 72 54 39 20

eller på fax: 86 45 40 36

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag til torsdag: 8.30-16.00

Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid kan du ringe direkte på kontakttelefonen

Naturstyrelsen Kronjylland
Vasevej 7
8920 Randers NV

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016401109
EAN: 5798000860315

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Peter Brostrøm

Skovrider
Arealdrift

Sandor Hestbæk Markus

Vildtkonsulent
Ansvarsområde kronjylland

Ivar Høst

Vildtkonsulent
Ansvarsområde Himmerland og Vendsyssel

Jan Grundtvig Højland

Biolog, Naturvejleder
Publikum, partnerskaber, naturpleje, formidling

Jesper Stenild

Specialkonsulent
Naturpleje, LIFE-projekter

Peder Kirk Iversen

Landbrugsfuldmætig
Landbrug, naturpleje

Søren Rasmussen

Specialkonsulent
LIFE-projekter

Steen Bonne Rasmussen

Skovfoged
Borgerkontakt, projekttovholder ”De 5 Hald’er”

Morten Moesgaard Ravnholt

Skovfoged
Personaleleder, driftsleder

Pina Laursen

Enhedssekretær

Matilde Krogh Råhede

Projektleder - Naturnationalpark Fussingø og Mols Bjerge

Jakob Kristian Thøgersen Dahl

Distriktsfuldmægtig

Maria Vogt Sonnichsen

Projektleder Life Open Woods, forstfuldmægtig LIFE-projekter, Naturnationalpark Mols Bjerge

Bent Caspersen

Skovløber

Peter Stavnsbjerg

Skovarbejder

Peter Langballe Iversen

Skovarbejder

Mogens Vad

Skovløber

Lars Mørk

Skovløber

Bo Kjær

Skovarbejder
Webbooking

Jens Kristian Knudsen

Skovarbejder

Gert Hjort

Skovarbejder

Søren Busse

Skovløber

Rasmus Rousing Andersen

Skov og Naturtekniker Elev

 

Kontakt Naturstyrelsen Kronjylland

Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 72 54 39 20.

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne