114 krondyr skudt på 4 jagter hos Naturstyrelsen – Midtjylland

03-12-2009

114 krondyr skudt på 4 jagter, hvilket er en god start for at nå det ønskede afskydningsniveau hos Naturstyrelsen – Midtjylland

Naturstyrelsen – Midtjylland har fået en meget vellykket start på vinterens riffeljagter efter krondyr i de statsejede midtjyske plantager. På de første 4 jagter er der i alt nedlagt 114 krondyr. I Hastrup Plantage er der faldet 21 dyr, i Nørlund Plantage 31 dyr, og på 2 jagter i Gludsted Plantage er der faldet henholdsvis 30 og 32 dyr.

SkovriderPoul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen – Midtjylland glæder sig over den gode jagtstart: ” Det er dejligt, at vinterens jagter er startet med så stort et udbytte. Det giver forhåbninger om, at vi denne vinter når et endnu højere afskydningstal end sidste vinter. Naturstyrelsen kan således være med til at stoppe væksten i den midtjyske krondyrbestand og dermed begrænse antallet af markskader”.

Til sammenligning blev der sidste vinter afholdt i alt 13 jagter med et samlet udbytte på 130 krondyr. Det store udbytte på denne vinters første 4 jagter skyldes flere faktorer. Dels er bestanden af krondyr i plantagerne stor, dels har Naturstyrelsen – Midtjylland oparbejdet en vis ekspertise i at afholde jagter med indbudte gæster på en måde, der sikrer et stort udbytte, samtidig med at dyrene ikke stresses for voldsomt, så de og dermed problemet med markskader flyttes til andre steder. Endelig har vejret været gunstigt de pågældende jagtdage. Det sidste nød HKH Prins Joachim og hans jagtgæster også godt af, da de den 3. november nedlagde 30 krondyr i Gludsted Plantage.

Den forøgede afskydning er nødvendig, fordi bestanden af krondyr i Midtjylland gennem de senere år har været støt stigende med markskader på landbrugsarealer rundt om plantagerne til følge. Der har især været mange markskader omkring Gludsted Plantage

Antallet af krondyr er blandt andet steget, fordi afskydningen har været for lille i forhold til bestandsudviklingen, samtidig med at mange jægere fokuserer på at nedlægge trofæbærende hjorte, så der skydes for få hinder og kalve.

”Bestræbelserne på at regulere antallet af krondyr må naturligvis ikke medføre, at mulighederne for at opleve krondyrene forringes unødigt. Almindelige skovgæster skal også fremover kunne opleve krondyr i de midtjyske skove og plantager!” siger skovriderPoul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen – Midtjylland.

Forsøget på at øge afskydningen af krondyr i de midtjyske statsskove under hensyntagen til skovgæsternes oplevelsesmuligheder og den frie vandring af krondyr mellem statsejede og private arealer sker i forståelse med Den Midtjyske Hjortevildtgruppe.

Yderligere oplysninger:

Skovrider Poul Ravnsbæk, tlf. 97 45 41 88

Vildtkonsulent Steen Fjederholt, tlf. 25 27 63 76

Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf. 20 13 78 90