Nye jægere på jagt

15-12-2009

Nyjægerjagt i Midtjylland

Der blev i år afholdt to spændende jagter, hvor deltagerne var de heldige vindere af en lodtrækning om pladserne på jagterne. Der blev trukket lod blandt de, der i indeværende år har bestået deres jagtprøve i Naturstyrelsen – Midtjyllands jagtlovskreds, og som havde returneret en ”slip” med ønske om at deltage i lodtrækningen.

De deltagende nyjægeres alder svingede på begge jagter fra ”lige gammel nok” til ”ganske beleven”. Der deltog i alt ca. 40 nyjægere, heraf 7 kvinder. Ud over nyjægerne deltog en ”stab” af afsættere, schweisshund og drivere.

Nyjægerdagen startes med en times teori i jagt, herunder parole og almen opførsel på jagt, organisering, jagtformer samt schweissarbejde. Derefter praktisk jagt med ca. 5 såter. Til begge jagtdage var der bestilt godt vejr og de nye jægeres forhåbninger stod malet i de mange spændte smil.

Årets første nyjægerjagt blev afholdt d. 19. november i enhedens nordlige ende, i Sjørup plantage. Skoven ligger på enhedens mere frugtbare jord og såterne bød på såvel unge blandingsbevoksninger, som de klassiske midtjyske granbevoksninger. De hurtige snepper blev lettet af hunde og drivere imellem de unge løvtræer og råvildtet blev drevet ud af de tættere granbevoks-ninger.

På paraden, som respektfuldt afsluttede en god jagt, lå en sneppe, en knopbuk, en rå, et bukkelam og 2 rålam. De nybagte jægere stod for Der blæses ”jagt forbi”. de to stykker råvildt og de ”gamle” jægere leverede sneppen og de tre resterende stykker råvildt. Alt løbende vildt, der blev skudt til blev leveret, takket være god skydning og en dygtig schweisshundefører/- hund.

Den 24. november afholdtes årets sidste nyjægerjagt på SNS’s arealer i Søby brunkulslejer. Om end jordboniteten i de gamle brunkulslejer er væsentlig ringere end i Sjørup, betød det ikke mindre spændende jagt. Såterne bød på et meget forskelligartet landskab med naturligt flade arealer og kunstigt kuperede områder, der vidner om brunkulstidens intensive landskabsmodellering. På trods af at området især er tilplantet med fyr, er der alligevel selvsåede løvtræer, ligesom der er også anlagt enkelte løvtræblandinger. Der blev lettet snepper og drevet råvildt frem til skytterne fra såterne, der også flere steder bød driverne på storm- og skredvæltede træer i næsten uigennemtrængelige ”kager”. En sneppe, to råer og et bukkelam lå på paraden,der afsluttede en god jagt af, hvor det var nyjægerne der leverede sneppen, den ene rå og bukkelammet. Og igen en dag hvor alt påskudt løbende vildt blev leveret.

Da der på begge jagter blev nedlagt råvildt, blev dagene rundet af med praktisk demonstration af forskellige affangningsmetoder med kniv samt opbrækning.

Schweisshundeføreren demonstrerer affangningsteknikker med kniv. Nyjægerne brækker råvildtet under vejledning fra vildtkonsulenten (billedet th.).