Søndagens skovdag for handicappede i de store midtjyske plantager

22-11-2009

Skovdagen for handicappede i de de midtjyske plantager

Søndagens skovdag for handicappede sendte en del handicapbiler ud i Gludsted, Nørlund, Palsgaard og Nordre Feldborg plantager. Undervejs var de mange informationer med natur- og kulturhistorisk indhold. Ved naturcentret Ballesbækgård er der en fin handicapsti ved Rørbæk sø, hvor det var muligt i kørestol at deltage i et løb med poster omhandlende lyng og heder. Skovrider Poul Ravnsbæk siger:"Det ville være dejligt, hvis flere handicapgrupper kom og benyttede vores arealer og de faciliteter, der er etableret specielt til handicapbrug.