Entreprenørskabsprojekt med skolebørn

22-11-2009

Feldborg Skoles 3. og 4. klasser laver entreprenørskabsprojekt om fitnessmuligheder i skoven

Fredag d. 30.oktober udgjorde skovrider Poul Ravnsbæk og Skovfoged Hans Jensen sammen med skolekommisionsformand Lene Frederiksen "dommerkommiteen" på Feldborg skole. Elever fra 3. og 4. klassetrin havde arbejdet med en "entreprenørskabs opgave " Af SNS-Midtjylland var børnene stillet den opgave at de skulle udtænke forhindringer til en motionsbane.

Banen bliver måske en realitet i nær fremtid, og børnenes ideer til redskaber vil i givet fald blive brugt i vid udstrækning.

Børnene fremviste deres flotte modeller af motionsbane-redskaber og dokomenterede den kreative proces med power-point. Alle havde lagt stor kreativitet og engagement i arbejdet, og det var vanskeligt at udvælge vinderforslagene.

Der var præmie for "Nytænkning" og præmie for den for hindring der opfordrede mest til motion.

Endvidere var der præmie for bedste gruppe præstation og en præmie til den elev der i særlig grad havde brudt egne grænser.

Præmierne var Kronhjortekastestænger fra Feldborg Skovene , med graverede sølvmærker. Derudover vandt "grænsebryderen"

Retten til at invitere hele klassen på en naturvejledningstur med guide, grillede kronhjortepølser og sodavand.