Vestjyllands smukkeste anemoneskov

13-04-2010

Anemoner ved Rydhave Slot

Netop nu er der mulighed for at opleve et af forårets smukkeste syn - en frodig bøgeskov med et blomstrende tæppe af hvide anemoner. Og der er næppe andre steder i det vestjyske, hvor anemoneskoven er flottere end i Rydhave Skov mellem Holstebro g Vinderup.

”Og netop i år - efter en 3 måneder lang vinter med sne og frost - er synet af de mange blomstrende anemoner noget, der kan kickstarte ens forårshumør” , siger naturvejleder Torben Bøgeskov fra Naturstyrelsen – Midtjylland.

Rydhave Skov ligger i et smukt, frodigt og kuperet område klods op ad Rydhave Slot og Rydhave Efterskole. Formentlig er der tale om Jyllands vestligst beliggende naturlige bøgeskov. Beliggenheden tæt ved Limfjorden og ovenpå en meget frodig og fugtig undergrund gør, at der her kan vokse en skov med bøg og andre løvtræer af østdanske dimensioner.

Skovbunden er blandt andet takket være to mindre vandløb, der gennemstrømmer skoven, meget fugtig og næringsholdig. Foråret og sommeren igennem vil der således være et væld af forskellige urter og planter at se for folk, der er på skovtur. I øjeblikket er det ikke kun anemoner, der blomstrer. Her ses også den gule vorterod og den røde hestehov.

Urterne og planterne udgør et glimrende grundlag for et rigt insektliv, som så igen er forudsætningen for tilstedeværelsen af mange småfugle.

Allerede nu er gærdesmutte, bogfinke, gulspurv og forskellige mejser samt de første gransangere og løvsangere i fuld gang med at synge for at markere deres territorier, ligesom flagspætten ofte høres tromme på tørre, udgåede grene i de store løvtræer. Der kan dog også ses større fuglearter i Rydhave Skov. Lige nu kæmper ravne om retten til området, musvågerne har taget deres reder i besiddelse, og de store fiskehejrer flyver ofte over skoven til og fra spisestederne på enge og langs vandløb ud mod Limfjorden.

Anemonerne og fuglene i Rydhave Skov kan opleves fra et net af skovstier og skovveje, der udgår fra p-pladsen ved indkørslen til Rydhave Slot.

”Bevæger man sig væk fra skovstierne for at kigge nærmere på anemonerne, er det en god idé med et par gummistøvler, da skovbunden sine steder er ret fugtig” , siger Torben Bøgeskov, der på vegne af Naturstyrelsen – Midtjylland ønsker god tur i skoven!

Yderligere oplysninger: Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf. 20 13 78 90

Tips til naturoplevelser andre steder i landet kan findes på www.skovognatur.dk